Digi ja duunit 2017

Blogi Kirjoittanut:

Työympäristö kehittyy huimaa vauhtia. Yrityksissä ja organisaatioissa on meneillään kova henkinen, fyysinen sekä digitaalinen kasvu. Digitaalista transformaatiota tai sen vaikutusta businekseen, työntekijöihin, asiakkaisiin ja uudistumiskykyyn tuskin tarvitsee erikseen painottaa. Tässä blogissa käsitellään lyhyesti digitaalisen työympäristön tilaa tällä hetkellä, suomalaisesta näkökulmasta. En matkannut Orlandoon vaan otin spåran Töölöön, Digitaalinen työympäristö 2017 -seminaariin.

Henkinen kasvu

Moderniin työpaikkaan ei enää kuulu ”top-down”-käskyttäminen ja työntekijöiden kyykyttäminen. Johtamispalvelua halutaan on-demand silloin kun tarvetta on, joko  kollegoilta tai esimieheltä (jos sellainen on). Tämä asettaa toki uusia vaatimuksia johtajille ja johtajuudelle. Onhan se niin, että johtajalta vaaditaan erityistä kanttia antaa vastuuta itse tekijöille! Joka tapauksessa, hierarkiat väistyvät ja tasavertainen verkostomainen työskentely- ja vaikuttaminen korostuvat työelämässä.

Fyysinen kasvu

Fyysisessä työympäristössä hyödynnetään dataa entistä älykkäämmin. Tieto vapaista työpisteistä, kollegan paikallistaminen, tilojen käyttöaste, rakennusten sisäiset karttasovellukset sekä ohjeistavat botit ovat jo etujoukkojen käytössä sekä omalle väelle että toimistolla vierailevillekin. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisia uusia lisäarvopalveluja syntyy fyysisten toimitilojen ja työympäristöjen ympärille lähiaikoina. Yksi hyvä esimerkki tästä on älykäs viherseinä. Digitaliseen transformaatioon nämäkin mahdollisuudet useimmiten liittyvät.

Digitaalinen kasvu

Digitaalinen työympäristö kehittyy vauhdilla. Käyttäjien vaatimukset businesstyökalujen käyttökokemukselle, tiedon saatavuuteen ja paikkariippumattomaan kollaboraatioon ovat korkealla. Mikäli organisaation työkalut eivät ole ajan tasalla, otetaan käyttöön helposti vaihtoehtoisia työkaluja. IT managerin lemppari ”Shadow IT” lyö helposti siinä tilanteessa läpi. Sen jälkeen tieto on missä on, useimmiten hallinnon ja IT:n ulottumattomissa. Tekeminen ”tässä ja nyt” on kuitenkin useimmiten se, joka ratkaisee. Kollaboraation mahdollistajat ja tiimityötaidot ovatkin yksi tärkeimpiä tekijöitä niin tietotyöntekijöille kuin monille muillekin.

Digitaalinen työympäristö 2017 -seminaari käsitteli näitä asioita monesta eri näkökulmasta. Isoina teemoina tänä vuonna oli muun muassa seuraavia aiheita:

 

1. Työntekijäkokemuksen tärkeys

Shadow IT, työntekijän siirtyminen kilpailijalle vai tuottavuuden parantaminen – minkä teidän yritys valitsee?

2. Työkalujen pirstaleisuus

Koska tämä on todellisuutta, on järkeä painottaa eri työkalujen käyttötarkoitusta (purpose) ja roolia työn teossa. Kokoava ”portaali” on esimerkki uusvanhasta ratkaisusta tähän haasteeseen.

3. Teknologisen ekosysteemin vaikutus työkaluvalintoihin

Yksikään ekosysteemi ei ole täydellinen. Huolellinen ekosysteemin valinta tuo mahdollisuuksia kustannushyötysuhteen optimointiin oman organisaation näkökulmasta.

4. Botit, keinoälyn ja kognitiivisen robotiikan mahdollisuudet

Kognitiivinen tietojenkäsittely ja keinoäly tuovat uusia mahdollisuuksia ja tehokkuutta sekä sisäiseen että ulkoiseen asiakaspalveluun ja moneen muuhun tehtävään. Vievätkö robotit meidän työt? Ei välttämättä, koska monesti parhaimpiin tuloksiin päästään yhdessä.

5. Intranetin rooli tulevaisuudessa

Perinteisiä Intranetejä tarvitaan vielä, mutta niiden rinnalle on syntynyt laaja eri asioihin erikoistuneiden sovellusten ja appsien maailma, joka on monesti vaikea hallita. Tietoa löytyy ja sitä pitää hakea yhä useammasta eri järjestelmästä. Intranetin rooli nähdään vahvasti työntekijöitä yhdistävänä tekijänä. Mikä intranetin toiminnallinen kärki on, riippuu useimmiten organisaation keskeisimmistä tarpeista sen rakennushetkellä.

Tiivistettynä, työympäristössä tapahtuu tällä hetkellä isoja kehitysaskelia, jotka liittyvät tavalla tai toisella digitalisaatioon, kuitenkin siten, että niillä on vaikutusta myös fyysiseen ja henkiseen tilaan. Kehitys kehittyy, ja muutos on pysyvästi jatkuvaa, ja nopeutuvaa.

Muutoksessa pysyminen on välillä haastavaa, tosin ei pakollista. Jos digiahdistus iskee, tekee välillä hyvää kuluttaa myös analogisia hyödykkeitä, kuten lehti ja hyvä kuppi kahvia.

PS: Pirstaloitumiseen liittyen, tämän blogin laatimiseen olen käyttänyt mm. seuraavia sovelluksia: Notes, OneNote, Outlook, Whatsapp, Slack, Yammer ja jopa Microsoft Edge -selainta. Extremen äärellä.