Antti Mikkonen

Sitä saa mitä tilaa!
Seniori ikänsä puolesta! IT-hommia on tullut tehtyä 90-luvun puolivälistä niin tuessa, AS/400-operoinnissa kuin sovelluskehityksessä - lähinnä kuitenkin viimeisessä. SharePoint on ollut päätyövälineenä versiosta 2003 asti ja .NET framework ensimmäisestä versiosta lähtien. Tällä hetkellä focus lähinnä SharePoint online -tuotteessa sekä sitä tukevissa Azure-toteutuksissa. Otona Kahvikoneen ylläpitoa ja keittiöpoliisin tehtäviä. :D