Juuso Mattila

Ihmisläheinen arjen auttaja
Uskon vahvasti teknologian auttavan meitä jokaista suoriutumaan työpäivistään helpommin. Olen vahvasti ihmisläheinen ja mielestäni toimintamallien muutoksen keskipisteessä on tuen tarpeen huomioiminen. Työssäni kuuntelen ihmisiä ja pyrin vuorovaikutuksen kautta etsimään parhaan mahdollisen ratkaisun digitaalisten työkalujen omaksumiseen. Ihmisissä on tulevaisuus.