Karoliina Kettukari

Modernin työn muotoilija
Olen sisäisen viestinnän ja ryhmätyöskentelyn kehittämisen asiantuntija. Teams- ja Yammer-käyttöönotot ovat mahdollisuus muuttaa sekä omia että tiimin työskentelytapoja - mutta miten edetään tekniikasta toimintamalleihin? Minun näkökulmastani uusien työvälineiden tekninen käyttöönotto on onnistunut vasta, kun työntekijät ymmärtävät, mitä hyötyä uusista työkaluista heille on ja miten heidän työpäivän rutiininsa helpottuvat.
Olen toteuttanut laajoja sisäisen viestinnän kehitysprojekteja ja toimintamallien muutosprojekteja sekä koko organisaatiotasolla, yksiköiden välillä että tiimien sisällä. Erityisalaani ovat pankki- ja rahoitusalan sekä vähittäiskaupan alueilla tapahtuvat tarvelähtöiset modernin organisaatiokulttuurin kehityshankkeet.