Laura Lamberg

D365-konsultti
Tieni on kulkenut suurteollisuuden myynnin tuen kautta asiakkuuksien hallintaan. Moottoreinani toimivat prosessien, tuottavuuden ja asiakkuuksien nostaminen uudelle tasolle.