Maria Kotilainen

Projektit kuntoon yhdessä
Maria Kotilainen
  • maria.kotilainen@digitalillustrated.com
Suunnittelen ja määrittelen yhdessä asiakkaan kanssa projekteja. Keskiössä on asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen ja niiden prosessien tukeminen. Vuosien saatossa tutuksi on tullut M365 -teknologiat (erityisesti SharePoint ja Teams) sekä Power Platform (Dynamics). Työssäni motivoi asiakkaan ja tiimin kanssa yhdessä tekeminen, projektien hallinnointi sekä lopputuloksen onnistunut julkaisu. Kun pystyn auttamaan ja tukemaan asiakasta, niin koen onnistuneeni työssäni. Pienenä halusi haitaribussin kuljettajaksi, mutta toisin kävi.