Mika Rissanen

Katse eteenpäin
  • mika.rissanen@digitalillustrated.com
D365 järjestelmän parissa vuodesta 2013. Asiakkaan kanssa yhdessä asioiden suunnittelu ja määrittely sekä loppuviimein itse toteutustyö kuuluu aika lailla arkeen. D365 osa-alueista tutuksi tullut erityisesti Sales, customer service ja marketing osiot sekä Power Automate useille eri toimialoille toteutetuissa asiakasprojekteissa. D365 järjestelmän kustomointityö ja automatisaatio lähinnä sydäntä. Hienointa työssäni on ehdottomasti nähdä, että toteutuksesta on asiakkaalle aidosti hyötyä heidän omassa jokapäiväisessä työssään.