Mikko Räsänen

Rakentaa konsulttihötöstä upeita palveluita
Olen työskennellyt IT-alalla 15 vuotta erilaisten Microsoft-teknologioiden parissa. Minua kiinnostaa Microsoftin lisäksi myös muiden teknologiat ja ohjelmistot, koska ongelmaa ei välttämättä kannata ratkaista siihen huonosti soveltuvalla tavalla, vaan mahdollisimman yksinkertaisella. Pyrin hyödyntämään nykyaikaista pilviteknologiaa omassa, muiden ja asiakkaiden työnteossa. Azuren eri palveluiden hyödyntäminen toteutettavissa palveluissa, identiteetti ja kertakirjautuminen kaikkialle ovat tulleet hyvin tutuiksi viime vuosina. Tällä hetkellä Azuren palveluista mielenkiintoisimpia ovat Azure Functions, Application Insights ja CosmosDB, joita hyödynnämme projekteissa.