Mikko Sirkka

Laadunvarmistuksen erikoismies
Olen jo yli kymmenen vuoden ajan validoinut työkseni enimmäkseen Microsoftin teknolgioilla toteutettujen palveluiden laatua. Työssäni minua motivoi laadukkaiden ja toimivien palvelujen tuottaminen asiakkaille sekä testiautomaation kehittäminen helpottamaan manuaalisten testaustehtävien tekemistä. Parasta työssäni onkin se, kun löydän kehittämäni testiautomaation avulla bugin ennen kuin se päätyy asiakkaan löydettäväksi. Työssäni minua kiehtoo lisäksi testaajan työn teknologiariippumattomuus: samat testauksen lainalaisuudet pätevät oli testauksen kohteena sitten Dynamics 365, Sharepoint tai Salesforce-teknologiaan pohjautuva palvelu.