Mikko Sirkka

Laadunvarmistuksen erikoismies
Olen jo yli kymmenen vuoden ajan validoinut työkseni enimmäkseen Microsoftin alustoille toteutettujen palveluiden laatua. Laadukkaiden ja toimivien palvelujen tuottamisen lisäksi minua kiinnostaa toistuvien testaustehtävien automatisointi, miksipä tehdä käsin sitä minkä konekin voi tehdä. Työssäni minua kiehtoo lisäksi testaajan työn alustariippumattomuus: samat testauksen lainalaisuudet pätevät testauksen kohteena olevan palvelun alustasta riippumatta.