Sampsa Rannala

Humanisti-analyytikko ja kehittäjä
  • sampsa.rannala@digitalillustrated.com
Trendit tulevat ja menevät, mutta ihmisten halu ymmärtää kokonaisuuksia ja toimia suunnitelmallisesti alati muuttuvissa teknis-kulttuurisissa ympäristöissään säilyy. Microsoft BI, Qlik, Tableau yms. analytiikkatyökalut ja niihin nivoutuvat liiketoimintaprosessit ovat tulleet urallani tutuiksi sekä asiakasorganisaation puolelta että toimittajan roolissa. Japanin tutkimusta opiskelleena humanistina ihminen, kieli ja kulttuuri ovat minulle tärkeämpiä perusarvoja kuin data itsessään, jonka muodoista niiden luolan seinälle heittämiä varjoja pyritään kuvaamaan ja tulkitsemaan. Läpinäkyvästi yhdessä toimien, lankojen vyyhtiä auki keriessä, varjot saavat selkeän tulkinnan ja niiden merkitykset avautuvat. Silloin liiketoimintakin kehkeytyy järkevästi ja ihmisten kyky ohjata organisaatioitaan nousee uudelle kypsyystasolle.