Topi Könkö

Moniosaaja tiettyyn pisteeseen asti 
Topi Könkö
  • topi.konko@digitalillustrated.com
Organisaatioiden nurkissa on pölyttymässä hyödyntämätöntä dataa, jonka avulla kyettäisiin tukemaan sisäisiä prosesseja ja toimintoja. Nykyisessä roolissani olen asiakkaan tukena hahmottelemassa, että mitä dataa ja mitä työkaluja kyettäisiin hyödyntämään päätöksenteon yhteydessä. Tuotetut ratkaisut nopeuttavat päätöksentekoa ja varmistavat, että päätökset tehdään aina relevantin aineiston pohjalta. Tavoitteenani on tuoda johtamiseen mukaan dataa käytettävässä muodossa, koska ilman sitä ja sen tehokasta analysointia omaat vain mielipiteen.