Azuren Custom Vision Servicen hyödyntäminen

Blogi Kirjoittanut:
Konenäköä hyödyntävien palvelujen rakentaminen ei ole enää vaikeaa. Azuren Custom Vision Servicen avulla voit rakentaa itse oman kuvantunnistuspalvelun, jota voit hyödyntää omissa ratkaisuissasi.

Azuren Custom Vision Servicen avulla voit rakentaa omaan tarpeeseesi soveltuvia kuvantunnistuspalveluja, joita voit helposti hyödyntää sovelluksissasi. Palvelu voi esimerkiksi kertoa

  • mikä yrityksen tuote kuvassa on
  • onko kuvassa olevalla henkilöllä kypärä päässään
  • montako yrityksen tuotetta kuvassa on esillä

Vihdoin konenäköä hyödyntävien ratkaisujen tekeminen on kaikille mahdollista.

Tämä on mullistavaa.

Vaikka teknologia on huikeaa, tulee sen soveltuvuus omaan käyttötarpeeseen testata. Näin on myös Custom Vision Servicen kohdalla. Ensin kokeillaan, miten hyvin palvelu oppii tunnistamaan kuvasta kyseisessä käyttötapauksessa kiinnostavan asian. Tämä voi vaatia tuhansia esimerkkikuvia, joista kustakin palvelulle kerrotaan mitä kuva sisältää. Kun palvelu saadan toimimaan riittävän luotettavasti, voidaan ryhtyä rakentamaan sitä hyödyntäviä ratkaisuja.

Custom Vision Servicen voi opettaa toimimaan kahdella eri tavalla (luokittelu ja kohteen tunnistus).

Kuvien luokittelu (Categorization)

Onko kuvassa DI huppari? Onko kuvassa huonokuntoinen kukka? Onko kuvassa murolautanen täynnä muroja?

Luokittelupalvelu kertoo kuvasta mihinkä luokkaan/luokkiin se kuuluu kokonaisuutena. Palvelun opettaminen on nopeaa. Voit ladata kerralla vaikka 1000 kuvaa ja kertoa niiden kaikkien esittävän huonokuntoista kukkaa. Tämän jälkeen lataat toiset 1000 kuvaa ja kerrot niiden esittävän hyväkuntoista kukkaa.

Luokittelupalvelun rakentamisesta voit lukea lisää blogistani.

Kohteen tunnistus (Object Detection)

Montako DI hupparia kuvassa on? Minkä merkkisiä autoja kuvassa on?

Kohteen tunnistus -palvelu on älykkäämpi, mutta työläämpi kouluttaa. Se pyrkii tunnistamaan kuvista sille opetettuja kohteita (huppari, auto, kello, kypärä…). Se osaa kertoa missä kohtaa kuvassa on kohde ja mikä se todennäköisesti on.

Opetusvaiheessa esimerkkikuvista rajataan kohteet manuaalisesi ja kerrotaan mitä kukin rajattu alue sisältää. Toisin kuin luokittelupalvelussa, 1000 esimerkkikuvan läpikäynti on jo mittava toimenpide.

Lisää kohteen tunnistavan palvelun rakentamisesta voit lukea blogistani.

Kohteen tunnistus -ominaisuus on vielä preview vaiheessa.

Valmiin palvelun hyödyntäminen

Valmista kuvantunnistuspalvelua voi hyödyntää rajapintojen avulla. Office 365 -ympäristössä esimerkiksi osana Flow-työnkulkua. Olen tehnyt muutaman esimerkin oman kuvantunnistuspalvelun käytöstä. Niistä selviää nopeasti ettei kyse ole (enää) mistään mystisestä rakettitieteestä. Microsoft on onnistunut tuomaan nämä palvelut osaksi perustekemistä.

  • ChatBot, joka kertoo kuvasta onko siinä DI huppari
  • PowerApps, joka kertoo kuvasta onko siinä DI huppari