ClickDimensions tehostaa Planmecan jakelijamarkkinointia

Refe Kirjoittanut:
ClickDimensions otettiin käyttöön ketterän toteutusprojektin myötä, jossa twoday toimi kumppanina ratkaisun suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa. Työpajojen aikana twodayn konsultit määrittelivät yhdessä Planmecan markkinoinnin, liiketoiminnan, viestinnän ja tietohallinnon edustajien kanssa ratkaisun laajuuden ja toteutustavat.

Tausta ja tarve

Planmeca Group on suomalaisen terveysteknologian alalla toimiva yhtiöryhmä, jonka palveluksessa on noin 2400 henkeä, joista Suomessa työskentelee yli 900. Vuonna 1971 perustettu Planmeca Oy valmistaa hammaslääketieteen hoitokoneita ja pään alueen kuvauslaitteita ja ohjelmistoja. Se on alan suurin perheyhtiö maailmassa.

Planmeca ja twoday aloittivat vuoden 2012 lopulla yhteistyön digitaalisen markkinoinnin strategian ja tiekartan laatimisella. Osana strategiatyötä tunnistettiin tarve kehittää Planmecan jakelijaviestintää toteuttamalla aikaisempaa personoidumpaa ja vuorovaikutuksellista markkinointiviestintää jatkuvana sekä mahdollisimman automatisoituna prosessina. Erillisten markkinointijärjestelmien, joita Planmeca oli vuosien varrella hyödyntänyt mm. sähköpostimarkkinoinnissa, sijaan lähtökohdaksi asetettiin organisaation jo käytössä olevan Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän aktiivisempi hyödyntäminen integroidun markkinointiautomaation avulla.

Ratkaisu

Tarvekartoituksen perusteella Planmeca valitsi ClickDimensions-tuotteen tulevien markkinointiautomaation toimenpiteiden alustaksi. Verrattuna muihin markkinointiautomaation tuotteisiin, ClickDimensionsin keskeisimmät edut liittyivät mm. tiiviiseen integraatioon Dynamics CRM -järjestelmän kanssa, vahvaan tuotekehityspanokseen ja erittäin laajaan ominaisuusjoukkoon kattaen mm. verkkokyselyt, tapahtumamarkkinoinnin, kampanjasivut, sähköpostimarkkinoinnin, AB-testauksen ja markkinoinnin hoivaohjelmat.

”Ensimmäiset kokemuksemme ClickDimensions-tuotteesta ovat erittäin positiivisia. Keskittämällä kaikki markkinointitoimenpiteet CRM-järjestelmään vältämme hankalat integraatiot ja käyttäjillämme on vähemmän opeteltavia työkaluja. Lisäksi myynnillämme on jatkossa CRM-järjestelmän kautta täysi näkyvyys asiakashistoriaan myös verkko- ja sähköpostikanavan toimenpiteiden osalta”, kertoo Planmecan digitaalisen markkinoinnin projektipäällikkö Tiina Lehtinen.

Toteutus

ClickDimensions otettiin käyttöön ketterän toteutusprojektin myötä, jossa twoday toimi kumppanina ratkaisun suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa. Työpajojen aikana twodayn konsultit määrittelivät yhdessä Planmecan markkinoinnin, liiketoiminnan, viestinnän ja tietohallinnon edustajien kanssa ratkaisun laajuuden ja toteutustavat.

”twodayn liiketoimintalähtöinen ja ketterä toimintatapa, jossa konkreettisia lopputuloksia syntyy nopeasti, sopii erittäin hyvin dynaamiseen ympäristöömme. Teknisen asiantuntijuuden lisäksi arvostamme kumppanimme ideoita ja konkreettisia ehdotuksia liiketoimintamme tukevista ratkaisumalleista. Lopputulosten lisäksi ketterä yhteistyömalli tukee myös osaamisen tehokasta siirtymistä tiimillemme, mikä on meille tärkeää”, sanoo Planmecan markkinointijohtaja Maarit Vannas.

Osana alkuvaiheen käyttöönottoa, Planmecan EPiServer-pohjaisen verkkosivuston kävijäseurannan analytiikka ja verkkolomakkeet kytkettiin CRM-järjestelmään. Lisäksi ClickDimensions otettiin käyttöön uutiskirjeiden ja sähköpostiviestinnän jakelujärjestelmänä hyödyntäen suoraan CRM-kontaktikantaa. Lisäksi projektin aikana tunnistettuja useita uusia käyttötapoja ja sovellutuskohteita on jo projektoitu.