DI on nyt twoday

Ajankohtaista Kirjoittanut:
Olemme jatkossa osa Pohjoismaiden johtavaa, vahvasti Microsoft-pilveen keskittyvää ja yhteensä yli 2200 asiantuntijaa työllistävää uuden ajan konsultointitaloa.

Digital Illustrated on ollut jo vuodesta 2011 alkaen edelläkävijä itseohjautuvan, asiakaslähtöisen ja pilvinatiivin toimintamallin jalkauttamisessa Suomen Microsoft-ekosysteemiin. Skaalaamme nyt toimintaamme uudelle tasolle – olemme jatkossa osa Pohjoismaiden johtavaa, vahvasti Microsoft-pilveen keskittyvää ja yhteensä yli 2200 asiantuntijaa työllistävää uuden ajan konsultointitaloa. Muutoksen myötä tarjoamme asiakkaillemme entistä laajempia kokonaisuuksia ja työntekijöillemme aikaisempaakin kiinnostavampia mahdollisuuksia. Uudistamme myös brändimme ja toimimme tästä päivästä alkaen twoday-nimellä. Uusi brändimme tulee loka-marraskuun aikana näkyviin eri kanavissa ja katukuvassa. Jatkamme uudessa yhtiössä itsenäisenä liiketoimintayksikkönä, eikä muutoksella ole vaikutusta henkilöstöömme ja toimintakulttuuriimme. Osakeyhtiömme nimi muuttuu ja on jatkossa twoday Business Applications Oy. Y-tunnuksemme ei muutu eikä muutos ei edellytä toimenpiteitä asiakkailtamme.

Käydään alla tarkemmin läpi miten päädyimme muutokseen ja mitä muutos käytännössä tarkoittaa työntekijöiden, olemassa olevien asiakkaiden ja uuden laajemman tarjoamamme näkulmista.

Henkilöstö

Entinen omistajamme Visma solmi kesäkuussa sopimuksen IT-konsultointiliiketoiminnan myymisestä CVC Capital Partners -pääomasijoitusyhtiölle. Järjestelyn myötä alalle syntyy Pohjoismaiden johtava toimija, jonka strateginen fokus on sama kuin Digital Illustratedilla. Työntekijämme ovat syksyn aikana osallistuneet uuden yhtiön rakentamiseen työstämällä uuden yhtiön arvoja ja suunnittelemalla yhteistä infrastruktuuria. Samaan aikaan henkilöstömme on arvioinut muutokseen liittyviä mahdollisuuksia ja olemme käyneet yhteisöllistä pohdintaa uuden yhtiön ja sen brändin suhteesta Digital Illustratedin brändiin ja identiteettiin. Keskusteluja on käyty sekä itseohjautuvissa tiimeissä että tiimirajojen yli toimivilla, yhtiötason prosesseja koordinoivilla foorumeilla kuten myyntifoorumilla, markkinointifoorumilla, Coaching-verkostossa ja strategian toteutumista seuraavalla Foorumien Foorumilla. Poikkileikkaavat foorumimme ovat tarjonneet toimivan rakenteen yhteisöllisen päätöksenteon läpiviennille koskien strategisesti tärkeää aihetta, jossa tarkastelua pitää samanaikaisesti tehdä useista eri näkökulmista: olemassa oleva henkilöstö, tulevat työntekijät, olemassa olevat asiakkaat ja tulevat asiakkaat.

Keskustelujen myötä kunnianhimoinen brändimuutos ja sen tuomat mahdollisuudet alkoi nopeasti ottamaan tuulta purjeisiin työntekijöidemme keskuudessa. Siinä missä ”me” on tähän saakka edustanut noin seitsemääkymmentä tiettyjen Microsoft-kompetenssien ammattilaista, ”me” jatkossa voisi edustaa huomattavasti isompaa osaajayhteisöä, joka tiiviimmän yhteistyön myötä pystyy vastaamaan entistä laajempiin asiakastarpeisiin. Tämä puolestaan avaa aikaisempaakin mielenkiintoisempia projektimahdollisuuksia ja toisaalta monipuolisia kehityspolkuja yksilön näkökulmasta. Uuden yhtiön arvotyöpajoissa havaitsimme nopeasti, että Digital Illustratedin ja twodayn arvopohjat olivat jopa yllättävän yhdenmukaisia, mikä omalta osaltaan tasoitti tietä muutokselle.

Uuden yhtiön perustaminen ja uuden brändin lanseeraus tarjoavat luonnollisen tilaisuuden sille, että määrittelemme nyt käsitteen ”me” uudella tavalla. Tämä avaa Digital Illustratedille mahdollisuuden seuraavan merkittävän askeleen ottamiselle ja samalla viimeisen 11 vuoden aikana Suomen Microsoft-ekosysteemiin jalkauttamamme itseohjautuvan, asiakaslähtöisen ja pilvinatiivin toimintamallin skaalaamiselle uuteen kokoluokkaan. Sen sijaan, että jatkaisimme vanhalla brändillä tai yhdistelisimme kahta erilaista brändiä, rohkea hyppy uuteen oli lopulta selkeä valinta henkilöstöllemme.

Palvelutarjoama

Yksi tärkeimmistä ajureista muutokselle on kyky tarjota entistä laajempia kokonaisratkaisuja asiakkaillemme. Siinä missä Digital Illustrated yksin on edistänyt markkinoiden johtavaa Microsoft-pilviosaamista erityisesti liiketoimintasovellusten ja modernin työn toimintatapojen kehittämisessä, palveluvalikoimamme vahvistuu nyt varsinkin seuraavilla osa-alueilla:

• Palvelumuotoilu ja UX-suunnittelu
• Tietovarasto-osaaminen, edistynyt analytiikka ja raportointi
• Tekoäly ja koneoppiminen
• Räätälöidyn, Azure-pohjaisen softakehittämisen kompetenssi

Asiakkaiden näkökulmasta pystymme jatkossa nivomaan entistä vahvemmin palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmät sovellusten innovointiin ja digitaalisen työn toimintatapojen kehittämiseen. Uuden yhtiön BI-osaajat tuovat merkittävää vahvistusta datan älykkääseen hyödyntämiseen koskien kaikkia hankkeitamme. Ja siinä missä koodipohjaiset integraatiot ja laajennukset osana Power Platform -arkkitehtuureja ovat olleet toimitustemme tavaramerkkejä tähänkin asti, pystymme jatkossa vastaamaan entistä vaativampiin ja laajempiin fuusiotiimejä edellyttäviin ratkaisuihin, joissa low-code yhdistetään ison mittakaavan softakehitykseen. twoday on luotettava liiketoiminta- ja käyttäjälähtöinen kumppani kaikkein vaativimpiinkin transformaatioihin hyödyntäen laajasti Microsoft-pilveä.

Olemassa olevat asiakkaat ja asiat, jotka eivät muutu

Olemassa olevien asiakassuhteidemme näkökulmasta on hyvä painottaa myös asioita, jotka eivät muutu: jatkamme uudessa yhtiössä itsenäisenä liiketoimintayksikkönä, muutoksella ei ole vaikutusta henkilöstöömme ja perusarvomme sekä itseohjautuva, asiakaslähtöisiin tiimeihin perustuva toimintamallimme säilyvät ennallaan. Toisin sanoen pidämme jatkossakin kiinni ja jopa vahvistamme kaikkia niitä seikkoja, joiden johdosta asiakkaamme ovat valinneet meidät ja jotka erottavat meitä verrattuna moneen muuhun alan toimijaan. Y-tunnuksemme ei muutu eikä muutos edellytä toimenpiteitä asiakkailtamme.

Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä nimen vaihtaminen vaan brändiuudistuksemme on osa muutosprosessia, jonka myötä pyrimme tulevaisuudessa tuottamaan entistä enemmän asiakasarvoa, aikaisempaa laajempien ratkaisutoimitusten ja monipuolisempien asiantuntijapalveluiden myötä. Uusi yhtiö työllistää Pohjoismaissa yli 2200 ja Suomessa yli 600 asiantuntijaa, joista suurin osa on Microsoft-osaajia tai Microsoft-pilviprojektien vaatimia keskeisiä kompetensseja edustavia ammattilaisia. Toimimme tiiviissä yhteistyössä uuden yhtiön muiden Microsoft-tiimien kanssa ja tuomme erityisesti muotoilun, räätälöidyn Azure-kehityksen ja Data & AI -kompetenssit entistä vahvemmin palvelutarjoamamme keskiöön.

Lisää tietoa uudesta yhtiöstä löydät twodayn sivustolta: twoday.com

Matka jatkuu!