Digitaalinen työympäristö

Digitaalisen työympäristön uudistuksissa tavoitteena on parantaa työntekijän työpäiväkokemusta ja sitä kautta koko organisaation toimivuutta

Digitaalisessa työympäristössä tiimityö, organisaatiotason viestintä ja erilaiset prosessit nivoutuvat moniulotteiseksi ekosysteemiksi, jossa modernia työtä tuetaan yksittäisten käyttäjien ja koko työyhteisön tavoitteisiin parhaiten istuvilla teknologiaratkaisuilla. Kokonaiskuvan hahmotuksella ja käyttäjälähtöisesti tarpeita kartoittaen suunnittelemme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka kehittävät tiimityötä, organisaatioviestintää ja prosesseja erityisesti Microsoft 365 -teknologiapalettia hyödyntäen. Toteutuksemme viedään läpi paitsi kokonaiskuvan, myös muutoshallinnan ja jalkautuksen näkökulmasta, jolloin varmistetaan uudistuksen toteutuminen jokaisen käyttäjän työpäivässä.

Tutustu digitaalisen työympäristön uudistuksen vaiheisiin

Kokonaiskonseptointi

Konseptoinnissa työn eri osa-alueet ja niihin liittyvät teknologiat kirkastetaan työvälineiden positioinnilla. Positiointi selkiyttää työvälineiden roolit, jotka organisaatiossa viestittynä helpottavat tiedon sijoittamista ja löydettävyyttä. Konseptoinnin aikana suunnitellaan myös työn etenemistä kuvaava tiekartta.

Tiimityö ja organisaationlaajuinen viestintä

Isoimmat pääalueet uudistuksessa ovat tiimityön kehittäminen ja intranetin modernisointi. Suunnittelemme asiakkaiden kanssa toimivan Teams-alustan työpäivän tukirangaksi, tai joskus riittää, että yhteisiä toimintamalleja ryhdistetään ja luodaan koko toimintaa johdattava hallintamalli. Intranetit tuomme nykypäivään SharePoint Onlinen avulla, jolloin intrasta saadaan vuorovaikutteinen, ketterästi muokattava viestinnän väline.

Jatkokehitys

Pilviympäristö uudistuu jatkuvasti, jolloin myös työvälineiden kehittämisessä on pysyttävä muutoksen mukana. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tärkeimmät jatkokehityskohteet raportointia hyödyntämällä, sekä keventämään raskaita, usein Excel-vetoisia prosesseja automatisoinneilla.

Referenssi

Intranet Teamsilla - näin siinä onnistuttiin!

Kun noin 50 työntekijän Liikenneturvassa koitti aika ketteröittää ja uudistaa vanhanaikaiseksi koettua SharePoint pohjaista Intranettiä, lähdettiin pohtimaan Teamsin potentiaalia Intranet käytössä.

Lue lisää
Teams mobiili
Referenssi

Espoo etenee digitalisaation aallonharjalla

Espoon kaupunki uudisti intranetinsä modernien SharePoint-sivustojen päälle Office 365 -pilviympäristöön. Vuonna 2018 alkanut kumppanuus Digital Illustratedin kanssa tarjosi kaupungille modernin intran, mutta antaa myös jatkossa eväitä sisäisen toiminnan laajempaan uudistamiseen.

Lue lisää
essi