Digital Illustrated jatkaa XperiDo-kumppanina

Blogi Kirjoittanut:
Alkuperäinen kirjoittaja

CRM:ään tallennettu tieto on tärkeä saada jaettua erilaisissa muodoissa myös CRM:n ulkopuolelle. Tarjoukset ja sopimukset pitäisi saada toimitettua asiakkaalle, ja myyntiraportit pitäisi jakaa sisäisesti myös CRM:n ulkopuolella olevien työntekijöiden kesken. Microsoft Dynamics 365 tarjoaa helppokäyttöiset työkalut dokumenttien luontiin. Useasti dokumentointitarpeet ovat kuitenkin monimutkaisemmat, esimerkiksi dokumentille pitäisi tuoda sisältöä useammasta lähteestä tai niiden luonti ja jakaminen pitäisi pystyä automatisoimaan. Vaativimpiin dokumentointitarpeisiin paras vaihtoehto on Dynamics 365:seen laajennuksena asennettava XperiDo-dokumentointityökalu.

XperiDo on johtava 3. osapuolen dokumentointityökalu Dynamics 365-järjestelmään. XperiDo mahdollistaa dokumentoinnin automatisoinnin työnkulkujen avulla sekä dokumenttien luonnin muutamalla klikkauksella suoraan CRM-käyttöliittymästä käsin. XperiDo tukee kaikkia yleisempiä dokumenttiformaatteja. Luonnin yhteydessä dokumentit voidaan esimerkiksi lähettää suoraan käyttäjälle sähköpostitse tai tallentaa SharePointiin kaikkien saataville. XperiDo:lla pystytään rakentamaan monipuolisia dokumentteja, joissa on yhtenäinen, yrityksesi näköinen lopputulos.

Dokumenttimallien luontia varten ei tarvitse olla IT-ammattilainen, vaan niiden rakentaminen onnistuu Microsoft Wordiin asennettavan helppokäyttöisen lisäosan avulla. XperiDo skaalautuu hyvin pienten ja suurten yritysten dokumentointitarpeisiin. Se voidaan asentaa yrityksen omille palvelimille tai sen voi ottaa käyttöön pilvipalveluna.

Digital Illustrated on XperiDo-dokumentointityökalun jälleenmyyntikumppani. XperiDo on ollut oleellisessa roolissa mm. Parocin CRM-käyttöönotossa.

 

Alkuperäinen kirjoittaja Antti Rinta-Panttila