Digital Illustrated lanseeraa uuden palvelukonseptin liiketoiminta-transformaatioiden tueksi

Blogi Kirjoittanut:

Uuden palvelukonseptimme myötä Digital Illustrated yhdistää liiketoimintakonsultoinnin, toimintapamuutosta tukevat jalkautuspalvelut, Microsoft-pohjaisen työympäristön digitalisoinnin ja ICT-kyvykkyyttä nostavat asiantuntijapalvelut kokonaisvaltaiseksi muutosohjelmaksi, jolla yritys voi kiihdyttää liiketoimintatransformaatiotaan.

Asiakas keskiössä

Transformaation keskipi steenä on asiakas ja muutoksen mahdollistajana asiakkuusohjautuvuus yrityksen keskeisenä strategisena ohjausmallina. Microsoft-pilvi, erityisesti Dynamics 365, Office 365, Power BI, ja Azure ovat viimeisen vuoden aikana saavuttaneet sellaisen kattavuuden ja kypsyystason, mikä mahdollistaa asiakkuusohjautuvuuden kytkemisen nopeasti ja holistisesti yrityksen keskeisiin markkinoinnin, myynnin ja palvelutoiminnan asiakkaan kohtaamispisteisiin:

Teknologian sijaan pullonkaulaksi on muodostunut organisaation kyky uudistaa kulttuuria ja esitellä uusia asiakkuusohjautuvia toimintapoja. Tehokas uudistuminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa muutokseen. Tähän uusi palvelukonseptimme vastaa:

Koeponnistettu edelläkävijöiden kanssa

Digital Illustratedin liiketoiminnan transformaation palvelukonsepti on kehitetty yhteistyössä useiden toimialoillaan johtavien yritysten, kuten eristysteollisuuden kansainvälisen uranuurtajan Parocin kanssa. Parocin transformaatiota edelsi 2014-2015 toteutettu organisaation sisäisen työympäristön digitalisointi ja ICT-kyvykkyyksien uudistaminen pilviaikakaudelle laajan Office 365 -siirtymän myötä.

Seuraavassa vaiheessa osana strategista Customer Focus -ohjelmaa Paroc rakensi vuosien 2015-2016 aikana koko organisaation kattavat asiakkuusohjautuvat toimintamallit ja otti laajasti käyttöön Dynamics 365 -ratkaisun Digital Illustratedin liiketoimintakonsulttien ja CRM-asiantuntijoiden tuella.

Uusimpana toteutuksena mukaan otettiin Power BI asiakkuusohjautuvuuden tukemiseen ja seurantaan.

Toimiiko yrityksenne murroksessa? Vaatiiko kilpailukyvyn säilyttäminen ja kasvattaminen merkittävää organisaation toimintatavan muuttamista? Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää.