Digital Illustrated on Microsoftin Vuoden Power Platform -kumppani Suomessa

Ajankohtaista Kirjoittanut:
Microsoft on antanut vuosittaisen kumppanitunnustuksen Digital Illustratedille erinomaisesta työstä moderneihin Power Platform -arkkitehtuureihin nojaavissa asiakasratkaisuissa.
Microsoftin logo ja lista kulta- ja hopeakumppanuuksista (13 kpl)

Tuore tunnustus validoi sitä, että olemme kumppanina pystyneet merkittävästi edistämään asiakkaidemme menestystä Microsoft-pilven avulla. Kiitos tunnustuksesta kuuluu Digital Illustratedin huippuosaajille, jotka tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ovat innovoineet kilpailuetua tuovia ratkaisuja yhdistämällä Power Platform -alustan viimeisimpiä mahdollisuuksia kaikkiin muihin Microsoft-pilven kyvykkyyksiin.

Esimerkkejä viimeisen vuoden aikana käyttöönotetuista asiakasratkaisuista ovat mm:

Yhteistä kaikille Digital Illustratedin toimittamille asiakasratkaisuille ja ratkaisuarkkitehtuureille on Microsoft-pilven kyvykkyyksien kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Power Platform -perheeseen kuuluva Dataverse toimii lähtökohtaisesti sovellusten tietoalustana, kun taas käyttöliittymäkerroksessa ja prosessiautomaatiossa hyödynnämme laajasti Power Appsin, Power Automaten ja Power BI:n mahdollisuuksia. Azurea hyödynnämme integraatioiden, pidemmälle räätälöityjen asiakaskohtaisten vaatimusten sekä tietovarastojen toteutusalustana. Teams on usein keskeisessä roolissa kokoavana käyttöliittymäkerroksena ja SharePoint Online dokumenttimuotoisen sisällön hallinnassa. Osoituksena laaja-alaisesta pilviosaamisesta Digital Illustratedilla on 13 kulta- ja hopea-statusta Microsoft-kompetensseissa.

Microsoftin tiedotteen vuoden kumppani tunnustuksista löydät täältä.