twoday toteutti ministeriöille yhteisen valtioneuvoston virtuaalityöpöydän

Ajankohtaista Kirjoittanut:
twoday on toteuttanut yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian ja Valtorin kanssa koko valtioneuvostolle yhteisen virtuaalisen työpöydän. Kampus virtuaalityöpöytä on kaikille valtioneuvoston ministeriöille yhteinen sisäisen viestinnän ja yhteistyön palvelu, joka toimii virkamiehen työpäivän keskiössä.
Tietokoneen näytöllä näkyy Valtioneuvoston kanslian logo. Vieressä kahvikuppi jossa samainen logo.

Kampus virkamiehen työpäivän keskiössä

Kampus on kaikille valtioneuvoston ministeriöille yhteinen sisäisen viestinnän ja yhteistyön palvelu, joka toimii virkamiehen työpäivän keskiössä. Valtioneuvoston kahdentoista ministeriön lisäksi käyttäjinä ovat Tasavallan Presidentin kanslia ja Oikeuskanslerin virasto sekä Ulkoasiainhallinnon edustustot, yhteensä yli 6000 käyttäjää.

Ministeriöille yhteinen palvelu mahdollistaa aivan uudenlaisen viestinnän ja yhteistyön valtioneuvostotasolla ja ministeriöiden välillä. Aikaisemmin jokaisella ministeriöllä oli omat intranetit, jotka nyt on toteutettu yhteiselle alustalle. Kampus on tuonut avoimuutta ja mahdollistanut verkostomaisen työskentelyn yli ministeriöiden organisaatiorajojen. Valtioneuvoston yhteiset uutiset, tietosisällöt ja työtilat ovat Kampuksessa helposti ja tehokkaasti saatavilla, kuten ministeriöiden omat sisältöosiot ja palvelut. Toimivan yhteisen viestintäalustan merkitys on korostunut vuoden 2020 koronakriisin ja etätyön kasvun myötä entistä tärkeämmäksi.

Monivuotinen hanke

Työ aloitettiin vuoden 2016 syksyllä esikartoitustyöllä, jolla tarkennettiin toiminnallisia tavoitteita workshopien avulla. Silloin laadittiin palvelumuotoilun keinoin hankkeen ensimmäiselle vaiheelle toiminnallinen määrittely, tekninen toteutussuunnitelma sekä projektisuunnitelmat. Kampuksen perustoteutus tehtiin vuoden 2017 aikana, ja jatkokehitystä on tehty vuosina 2018 – 2019. Ensimmäiset ministeriökäyttöönotot olivat keväällä 2018, ja käyttöönotot jatkuivat ministeriökohtaisilla käyttöönotoilla 2019 syksyyn asti suunnitelman mukaisesti.

Projekti on ollut ainutlaatuinen ottaen huomioon ketterien projektimenetelmien käytön suuressa julkishallinnon hankkeessa. Ketterien menetelmien käyttö on tuonut projektiin hyvän yhteistyön lisäksi joustavan etenemistavan, jossa on pystytty ohjaamaan työpanokset tehokkaasti keskeisiin kehityskohteisiin. Kampuksen teknisenä alustana toimii Sharepoint.

Kampus virtuaalityöpöydän kehitystyö on jatkunut tiiviisti vuoden 2020 aikana.