Digital Illustratedin kova kannattava kasvu jatkui vuonna 2017

Ajankohtaista Kirjoittanut:
Nyt se on virallista, eli Digital Illustratedin vuoden 2017 tilinpäätös tilintarkastuksineen on viimeinkin valmistunut.

Hyvää kannatti odottaa, sillä yhtiömme liikevaihto oli viime vuonna 6,2 M€ edustaen 57% orgaanista kasvua edelliseen vuoteen nähden. Myös tulosta kertyi mukavasti eli 1 529 000 € liikevoittoprosentin ollessa 24,7 %.Kannattavan kasvun mahdollistajina ovat olleet ennakkoluulottomat asiakkaamme, jotka ovat aktiivisia toimijoita digitaalisessa murroksessa, sekä jokainen Digital Illustratedin työntekijä, joka on omalta osaltaan tukenut asiakkaidemme muutosta sekä samalla kehittänyt Digital Illustratedin työyhteisöä.

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys luovat kasvua

Mittaamme puolivuosittain henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä yleisesti käytössä olevilla standardeilla NPS-mittarilla (Net Promotore Score). Lisäksi säännölliset ”pulssikyselyt” ovat käytössä tiimien fiiliksen reaaliaikaiseen evaluointiin ja nopean reagointikyvyn varmistamiseen. Viimeisimmissä kyselyssä NPS-henkilöstötyytyväisyytemme oli +83 ja asiakastyytyväisyys vastaavasti +85. Molemmat ovat alalla poikkeuksellisen kovia ja yli tavoitteidemme, erinomaisen rajan ollessa NPS-kyselyissä +50 ja asteikon koko skaalan -100 … +100.

Koska liiketoimintamme perustuu viime kädessä ihmisen ihmiselle tuottamaan palvelukokemukseen, määräytyy asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus organisaatiomme kyvystä houkutella ja sitouttaa alan kovimpia osaajia ja tulevaisuuden tähtiä mukaan joukkueeseen. Korkea henkilöstötyytyväisyys johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, mikä taas tuottaa kasvua ja kannattavaa liiketoimintaa asiakassuhteiden jatkuvuuden kautta.

Itseohjautuvuus henkilöstötyytyväisyyden ajurina

Reilu kaksi vuotta sitten organisaatiomme oli merkittävän kasvuhaasteen edessä. Miten organisaatio, jolla ei ole rakenteita, hierarkiaa eikä pysyviä tiimejä, pystyy skaalaamaan kokoluokkansa reilusta parista kymmenestä ihmisestä viiteenkymmeneen ja isommaksi. Jumppasimme problematiikkaa ja ratkaisumalleja henkilöstön kesken, ja vahvimmaksi ratkaisukandidaatiksi löytyi asiakkuuksien ympärille rakennettavat itseohjautuvat tiimit, joissa ei ole työnantajan nimittämiä esimiesrooleja. Lisäksi avasimme työyhteisömme arvomaailmaa ja kirjoitimme keskeisiä periaatteita henkilöstökäsikirjan muotoon helpottamaan toimintatapaamme ja arvojemme viestintää. Pienten alkukipuilujen jälkeen itseohjautuvien tiimien malli jalkautui jopa yllättävän hyvin, ja vuoden 2017 kasvusta (57%) on pitkälti kiittäminen aktiivisesti omaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti skaalaavia tiimejämme, jotka ovat asiakas-fokuksen ja tavoitteellisen asiakastyön kautta pystyneet kasvattamaan toimintaansa. Vastaavasti henkilöstön ehdoilla tapahtunut pitkäjänteinen organisaation kehitys ja hierarkkisten johtamismallien välttäminen ovat omalta osaltaan vahvistanut henkilöstön sitoutumista, mistä myös henkilöstötyytyväisyysmittaukset kertovat.

Digitalisaation kasvualueet

Organisaation kasvu, konsulttiemme työn sisällöllinen kehittyminen ja henkilökohtaisten kasvumahdollisuuksien saatavuus edellyttävät, että asiakkaamme ovat aktiivisia toimijoita digitaalisessa muutoksessa. Lisäksi kasvu edellyttää, että teknologiaosaamisemme on relevanttia ja käytössämme olevat Microsoft-pohjaiset työkalut tuottavat konkreettisia ratkaisuja asiakkaille. Vuonna 2017 ja myös alkavana vuonna tuemme asiakkaidemme digitaalista murrosta kolmella rintamalla:

Digitaalisen työympäristön ratkaisut on edelleen ratkaisualueena Digital Illustratedin keskeisiä tukijalkoja. Suurimman osan kohdemarkkinamme organisaatioista jo siirryttyä Office 365 -pilvipalveluihin, Digital Illustratedin tarjoamat digitaalisen työympäristön ratkaisut keskittyvät hyvin paljon toimintatapamuutoksen läpiviennin tukemiseen monipuolisilla jalkautuspalveluilla ja pilvi-hallintamalleilla, joilla varmistetaan maksimaalisen tuoton saavuttaminen tehdyistä lisenssi-investoinneista. Mm. Suomen suurimman työnantajan S-ryhmän ja valtionhallinnon organisaatioiden digitaaliset työympäristöuudistukset työllistivät viime vuonna useita Digital Illustratedin konsultteja ja teknisiä asiantuntijoita pitkäjänteisessä digitalisaatiotyössä.

Liiketoimintasovellusratkaisumme nojaavat pitkälti Dynamics 365 -alustan monipuolisiin mahdollisuuksiin asiakasohjautuvien prosessien kehittämisessä. Aloitimme useita uusia yhteistyöhankkeita Dynamics 365 -ratkaisuissa ja lisäksi laajensimme vanhojen asiakkaidemme Dynamics -käyttöä uusille prosessialueille kuten liikkuvan kenttähuollon ohjaukseen ja projektiautomaatioon. Myös kuluvana vuonna tulemme kasvamaan merkittävästi tällä ratkaisualueella uusien hankkeiden myötä. Merkittäviä asiakasjulkistuksia on luvassa jo lähiaikoina!

Viime vuosina Digital Illustrated laajensi tarjoamaansa kokonaan uudelle ratkaisualueelle, jota kutsumme ”älykkääksi pilveksi”. Tällä ratkaisualueella toimitimme viime vuonna useita innovaativisia ja laajoja asiakaskohtaisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöinen esityskerros datan älykkääseen hyödyntämiseen. Teknologiapalettina tällä alueella toimivat mm. Azuren data-alustat, integraatioratkaisut, Power BI ja Azure PaaS -komponentit kuten PowerApps, Microsoft Flow ja Azure AI.

Uusi vuosi, uudet kujeet

Digital Illustratedin kasvu jatkuu myös tänä vuonna, ja olemme käynnistämässä merkittäviä korkean profiilin hankkeita, joista on myös luvassa blogikirjoitusta jo lähiviikkoina. Lisäksi haemme jatkuvasti uusia osaajia erilaisiin toimenkuviin ja kannustamme myös vapaiden hakemusten lähettämiseen. Myös Digital Illustratedin verkkopresenssi on kokemassa lähiaikoina isoa uudistusta. Vain muutos on pysyvää. Pysy kuulolla!