Digital Illustratedin(nyk. twoday) kulttuurikäsikirja on julkaistu

Uncategorized Kirjoittanut:
Puu jonka ympärillä lentää lintuja

Havahduimme vuoden vaihteessa sisäisen retro-läpikäynnin yhteydessä, että osana rekrytointejamme emme aina onnistuneet viestimään riittävän tehokkaasti ja yhdenmukaisella tavalla organisaatiomme kulttuurista ja toimintatavoista potentiaalisille työntekijöille.  Monet asiat erityisesti itseohjautuvuuteen liittyen, jotka ovat useimmille työntekijöillemme itsestään selviä ja arkipäivää, saattoivat olla hyvinkin uudenlaisia ja kiinnostavia potentiaalisille työntekijöille. Näitä asioita olimme toki dokumentoineet omaan intranettiimme, mutta ulkoiseen käyttöön meillä oli lähinnä jo 5 vuotta sitten tuotettu ”Digital Illustrated(nyk. twoday) – organisaatio ja kulttuuri” -dokumentti. Kuitenkin pelkästään viimeisen parin vuoden aikana olemme lanseeranneet useita keskeisiä uusia käytäntöjä ja toimintamalleja, ja lisäksi olemme hiljattain yhdessä kirkastaneet strategiaamme ja arvojamme. Kevyen versiopäivityksen sijaan päätimme laatia puhtaalta pöydältä kokonaan uuden twodayn kulttuurikäsikirjan, joka palvelisi yhtä lailla työyhteisömme tulevia jäseniä kuin nykyisiä työntekijöitä.

twodayn kulttuurikäsikirjaprojekti vietiin läpi suoraviivaisesti ja iteratiivisesti, osallistaen koko organisaatiotamme sisällön tuotantoon. Näin varmistimme, että käsikirjassa kuvatut arvot, periaatteet ja toimintatavat eivät ole ainoastaan markkinoinnillinen lupaus, vaan varmasti todellista arkipäivää, jonka pystymme allekirjoittamaan. Projektin ydinryhmään kerättiin aiheesta kiinnostuneita ja myös roolinsa puolesta sisäistä viestintää, rekrytointia ja henkilöstön hyvinvointia kehittäviä henkilöitä. Kolme kuukautta järjestäytymisen jälkeen ja muutaman sisäisen katselmointikierroksen jälkeen kulttuurikäsikirjamme on nyt julkaisuvalmis! Tutustu arvoihimme, organisaatiomme periaatteisiin ja toimintamalleihin alla olevasta dokumentista:

Kulttuurikäsikirja