Digital Illustratedin(nyk. twoday) vuosi 2018 kuvina ja lukuina

Ajankohtaista Kirjoittanut:
Miten vuosi 2018 meni? Mitä jäi käteen? Missä on parannettavaa? Nyt ennen kuin uuden vuoden uudet projektit ovat päässeet täyteen vauhtiin, on hyvä aika vetää yhteen edellisen vuoden anti.

Henkilöstön ja asiakassuhteiden kasvu

Viimeisen vuoden aikana twodaylla on aloittanut 25 uutta työntekijää työntekijöiden kokonaislukumäärän ollessa tällä hetkellä 65. Samaan aikaan itseohjautuvien tiimiemme määrä kasvoi neljästä kuuteen, kun yksi eniten kasvaneista tiimeistä päätti alkuvuonna jakaantua kahdeksi uudeksi tiimiksi ja toisaalta kesällä syntyi orgaanisesti kokonaan uusi tiimi, KEHA-tiimi, joka vastaa Suomen työvoimahallinnon uudistamiseen tähtäävän TE-digi-hankkeen henkilö-CRM-ratkaisun kehittämisestä.

Lounasburgerit, X-tiimin tiimipäivä, V-tiimin tiimipäivä ja Madridin kesäreissun lentokenttätunnelmia.

Olemassa olevien asiakassuhteiden kehittymisen ja TE-digi-hankkeen lisäksi yhtiön kasvua ajoivat myös muut uudet asiakasyhteistyöt kuten Espoon kaupungin digitaalisen työympäristön uudistaminen. Asiakaspalautteen perusteella olemme toistaiseksi onnistuneet avainhankkeissamme. Viimeisimmän marraskuussa suoritetun mittauksen perusteella (88 vastaajaa) twodayn asiakastyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla, alalla yleisesti käytössä olevalla NPS-mittarilla (Net Promoter Score) laskettuna 77 (asteikko -100 … +100), mikä kertoo asiakkaidemme erityisen korkeasta suositteluhalukkuudesta. Ennakkoluulottomat, vaativat ja digitaalisessa muutoksessa aktiivisesti toimivat asiakkaamme ovat mahdollistaneet twodayn organisaation kannattavan kasvun ja sitouttavan työympäristön syntymisen.

Madridin kesäjuhlat ja konferenssiruokailu.

Uudet toimistot

Kasvun myötä twoday perusti alkusyksystä uuden toimiston Tampereelle ja lisäksi Helsingin konttorimme muutti vuoden vaihteessa uuteen, lähes tuplasti tilavampaan ja täysin henkilöstön ehdoilla rakennettuun ja sisustettuun toimistoon. Uuden toimiston sijainti on jos mahdollista niin vielä edellistäkin toimistoa keskeisemmälle paikalla Keskuskatu 3:ssa Stockmannin vieressä. Uudet toimistot tulevat tarjoamaan twodaylle kasvuvaraa aina sataan työntekijään asti. Kasvua on myös tiedossa kuten avoinna olevista työpaikoistamme näkyy.

Uuden toimiston avajaiset sekä Ässä-tiimin tiimipäivä uudessa projektihuoneessa.
Aamiainen vanhalla toimistolla ja uunien testausta uudella toimistolla.

Työntekijäkokemus

Digital Illustratedin(nyk. twoday) perustamisesta lähtien henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys ovat olleet yhtiömme tärkeimmät onnistumisen mittarit. Uskomme niiden kulkevan toimialallamme erottamattomasti käsi kädessä. Henkilöstöstyytyväisyyttä mittaamme sekä kuukausittaisilla kevyillä pulssikyselyillä sekä perusteellisemmin puolivuosittain eNPS- mittarilla. Viimeiset vuodet eNPS:llä mitattuna henkilöstötyytyväisyys on ollut itse asettamamme tavoitteen mukaisesti aina vähintään 70 (asteikolla -100 … 100). Kyseessä on alalla poikkeuksellisen kova arvo eikä syksyn mittauksessa (vastausprosentti 80%) yksikään vastaaja edustanut NPS-asteikon mukaista ”arvostelijaa” (Detractor).

Omien henkilöstötyytyväisyyskyselyidemme lisäksi Suomen Visma-yhtiöt Digital Illustrated(nyk. twoday) mukaanlukien saivat loppuvuonna 2018 Great Place to Work® -sertifioinnin tunnustuksena siitä, että työntekijät kokevat organisaation hyvänä työpaikkana. twodayn henkilöstön vastausten perusteella laskettu Trust Index oli huimat 91%!

”Sertifiointi on työntekijöiden organisaatiolle antama tunnustus hyvän työpaikan rakentamisesta – heidän jokapäiväisessä arjessaan. Sertifiointi viestii tästä tunnustuksesta myös ulospäin vahvistaen organisaation houkuttelevuutta potentiaalisten työntekijöiden ja asiakkaiden silmissä.”
(Lue lisää: Great Place to Work)

Vaikka henkilöstötyytyväisyys on ollut erinomaisella tasolla, tunnistimme myös useita kehityskohteita jatkon varalle, joiden tärkeys tulee korostumaan organisaatiomme kasvaessa. Erityisesti uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, henkilöstön sparrauskeskustelujen kehittämiseen ja henkilötason tavoitteiden kirkastamiseen tulemme kiinnittämään erityistä huomioita tänä vuonna.

Vaativa ja tuloksellinen asiakastyö edellyttää vastapainona virkistäytymistä ja virikkeellistä vapaa-aikaa. Vahvan tiimiytymisen seurauksena työntekijämme haluavat virkistäytyä myös tiimikaverien kesken. Vuoden 2018 mieleenpainuvia tapahtumia olivat mm. useat aktiviteetteja sisältäneet tiimi-illat, kesä- ja joulujuhlat, urheiluaktiviteetit kuten twodayn ensimmäinen tennis-turnaus, kevään kuntohaaste, Beach Volley -illat, lautapeli-illat, viininmaistajaiset sekä kevään pitkä viikonloppu Madrissa, johon koko organisaatiomme lähti yhdessä omistajamme Visman koko pohjoismaiden konsultointidivisioonan kanssa. Sama meno jatkuu tänä vuonna!

A-tiimin ja Ässä-tiimin kesäpäivä Vallisaaressa, Metsäreissu Nuuksioon sekä Tennisklubi.

Tarjoaman kehittyminen

Vuoden 2018 tärkeimpiä teemoja twodayn kehittämien ratkaisujen näkökulmasta olivat liiketoimintasovellusten rakentamisen uuden Power Platform -pohjaisen kehitysmallin jalkautuminen projekteihin ja dataan perustuvien ”älykkään pilven” ratkaisujen siirtyminen visioista käytännön toteutuksiin. PowerApps-teknologia istuu twodayn tarjoamaan saumattomasti, koska se nivoo aikaisemmin Microsoft-tuotearkkitehtuureissa erillään olleet, twodayn avainkompetensseihin kuuluvat Dynamics-maailman ja Office 365 -ratkaisut yhteen. Lisäksi koska organisaatiossamme ei ole vuosikymmenten painolastia perinteisten räätälisoftien tekemisestä, tiimillämme on aitoa kykyä ja aitoa halua valjastaa uusi Power Platform asiakasorganisaatioidemme hyötykäyttöön. Lisäksi perinteisiin BI-organisaatioihin verrattuna twoday tarjoaa Microsoft-pilveä sen koko leveydeltä hyödyntäviä kokonaisratkaisuja, joissa data-alustat ja raportointikerros ovat yksi (mutta ei ainoa) tärkeä osakokonaisuus.

Peksi, Tero ja Jouko puhumassa alan tapahtumissa Power BI:stä ja Power Platformista.

Tulos

Liiketulos on asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden ohella tärkeimpiä organisaation terveydentilaa kuvaavia mittareja. twoday on tehnyt viimeisenä kuutena vuonna joka vuosi yli 20% liikevoittoa viime vuoden tuloksen ollessa 23% (ei vielä tilintarkistettu). Tietääksemme yksikään toinen IT-alan palvelu- ja konsultointiyhtiö ei ole Suomessa pystynyt ylläpitämään vastaavaa ”Track Recordia” samalla ajanjaksolla. Hyvä tulos on seurausta asiakkaiden ja henkilöstön korkeasta sitoutumisesta sekä twodayn organisaation yleisesti korkeasta suorituskyvystä. Hyvä tulos pitää omistajat tyytyväisinä, ja twodayn tapauksessa se varmistaa vahvaa luottamusta omistajamme Visman ja yhtiömme välillä. Asiakkaille ja henkilöstölle korkea tuloksentekokyky antaa turvaa ja luottamusta pitkäaikaisen yhteistyön kehittämiselle ilman huolta jatkuvuuden vaarantumisesta.

Kohti uutta vuosikymmentä

Vuosi 2018 oli siis monessa mielessä menestyksekäs, kiitos jokaisen työntekijän ja jokaisen asiakkaan. Kasvua, kiinnostavia projekteja ja työympäristön jatkuvaa kehittymistä on luvassa tänäkin vuonna ja tulevana vuosikymmenenä. Mukaan matkalle twoday tarvitsee paljon uusia osaajia ja organisaatioita, joilla on tarve uudistua digitaalisessa muutoksessa. Matka jatkuu!

Puku päällä tai DI-hupparissa, aina valmiina lähtöön!
Ei myrskyt, lumisateet tai auringonpaahde estä konsulttejamme toteuttamasta parasta mahdollista lopputulosta asiakkaillemme!