IT-taidot eivät ole enää IT-osaston yksityisomaisuutta

Ajankohtaista Kirjoittanut:
Kalle pohtii, mitä seuraa siitä, kun IT-taidot eivät olekaan enää IT-osaston yksityisomaisuutta. Citizen Developerien tilalle nousevat myös Citizen Integraattorit!
Microsoftin kumppaniarkkitehtipäivillä kansalaiskehittämistä ihmettelemässä.

Nykyään lähes kaikki asiat ja työt liittyvät informaatioteknologiaan. Jokaisessa arkisessa asiassa on mukana informaatioteknologiaa enemmän tai vähemmän. Leivänpaahdinkin on yhteydessä Internetiin ja sitä kautta anoppiin.  Informaatioteknologia tuo mukanaan paljon automaatiota, tehokkuutta ja kytköksiä, mutta luo myös riippuvuutta sähköön ja internetiin.

Microsoft mission: Empower every person and organization on the planet to achieve more.

Koska kaikki on informaatioteknologiaa, tulee jokaisen meidän osata IT-taitoja. Organisaatioissa ei voi olla enää IT-osastoja, joiden vastuulla ovat IT-asiat yksin ovat. IT-taidot ja työt jaetaan kaikkien työntekijöiden kesken. Liiketoiminnoissakin pitää kouluttaa henkilöstöä tekemään teknologista työtä. Ei ole tehokasta yrittää siirtää omia hommia tekniselle kaverille, vaan on paljon järkevämpää kouluttaa ydinosaaja tekemään tietotyö suoraan ja tehokkaasti itse.

Citizen Developerista Citizen Integratoriin

Kehitystyön puolella termi Citizen Developer on alkanut yleistyä viimeisen vuoden aikana. Se tarkoittaa henkilöä, joka tekee sovelluskehitystä, vaikka se ei ole hänen ydintyötään. Microsoft on kehittää voimakkaasti Power Platform -alustaansa, jonka avulla tavallinen käyttäjä voi automatisoida liiketoimintaprosesseja ilman ohjelmointitaitoja. IT-osaston rooli ei olekaan enää vain tuottaa ja koodata, vaan myös viimeistellä, auttaa sovellusten tuotantoonviennissä ja varmistaa niiden elinkaarenhallinta.

Microsoftin Kumppaniarkkitehtipäivillä 19.11.2019 Ashok Samal ja Vesa Tikkanen kertoivat data-alustasta ja migraatioista. Tutun Citizen Developer termin rinnalle on noussut nyt uusi termi: Citizen Integrator / Analyst, joka kuvaa liiketoiminnan ydinhenkilöä, joka toteuttaa datamigraatioita ja hallinnoi tietoa IT-osaston sijaan.

Kansalaisintegraattori on vastine kansalaiskehittäjälle, sillä ydinosaamista ei ole järkeä siirtää tekniselle tukihenkilölle. Microsoftin migratointityökalut ovat myös pikkuhiljaa kehittyneet sille tasolle, että muutkin kuin tietotekniikkainsinöörit osaavat niitä käyttää.

Data-alustan idea on hallita dataa ja tarjota rajapintoja (Data Access Layer, DAL) koko organisaation käyttöön – ja jopa organisaation ulkopuolelle. Ei olekaan enää BigDataa tai relaatiodataa, kaikki on vain dataa. Järjestelmän pitää osata käsitellä kaikenlaista tietoa ja tarjota sitä ulospäin. Tarjonta tulee olemaan niin laajaa, että tärkeäksi työkaluksi nousee nyt datan ryhmittely ja selkokielinen luokittelu.

Ei olekaan enää BigDataa tai relaatiodataa, kaikki on vain dataa.

Meidän tulee ymmärtää, että on väistämätöntä opetella uusia taitoja ja ylläpitää niitä jatkuvasti. Tulevaisuudessa yhä tiukemmin kaikki työt kietoutuvat tavalla tai toisella informaatioteknologioihin. Mitä nopeammin hyppäät mukaan, sitä helpompaa se on. Kehitys menee hurjaa vauhtia eteenpäin – mitä kauemmin viivyttelet, sitä suurempi opettelu sinulla on edessä.

Hyppää mukaan!