Itseohjautuva vai itseorganisoituva organisaatio?

Ajankohtaista Kirjoittanut:
Itseohjautuvuus on tuttu käsite jo vuosien takaa, mutta on saanut aivan uuden ulottuvuuden tulevaisuuden työelämässä. Käsite tarkoittaa yksilön sisäisten motivaation tasoa ja kykyä tehdä itsenäisesti asioita. Tämän vuoksi aiheen ympärillä toimivissa yhteisöissä ja organisaatioissa sekä kirjallisuudessa on alettu nostaa sanaa itseorganisoituvuus. Ryhmä ihmisiä tai isompi kokonaisuus on itseorganisoituva, ei itseohjautuva. Näin ollen puhutaan jatkossa itseorganisoituvista tiimeistä ja organisaatioista.
Puu alhaalta päin kuvattuna, aurinko pilkottaa oksien välistä

Itseohjautuvuusteoria

Itseohjautuvuudesta on useita eri teorioita, mutta tunnetuin on niistä Ryan & Decin itseohjautuvuusteoria. Itseohjautuvuusteoria selittää tekijät, jotka vaikuttava työntekijän motivaatioon. Kyseessä on sisäinen motivaatio, joka kumpuaa yksilön sisältä. Teoriassa on kolme ulottuvuutta.

  • Autonomia tarkoittaa, että yksilöllä on valta ja vastuu omasta työstä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että saat tuottotavoitteen ja saat itse päättää, miten pääset siihen. Autonomia on lähellä sisäisen yrittäjyyden käsitettä.
  • Kyvykkyys ei tarkoita sitä, että osaat työsi perin pohjin. Kyvykkyys tarkoittaa, että työtehtävät haastavat sinua ja koko osaamisvarastoasi perinteisen ammattiosaamisen lisäksi. Haastaminen tarjoaa jatkuvasti kehittymisen mahdollisuuksia.
  • Yhteisöllisyys tulkitaan usein väärin siten, että töissä on kivaa ja hyvä yhteishenki. Yhteisöllisyyden oikeampi merkitys on, että yksilö voi identifioida itsensä osaksi ryhmää, jonka kokee tärkeäksi. Omat arvot täsmäävät yrityksen arvoihin ja koet ylpeyttä ollessasi osa yhteisöä.

Suomalainen Frank Martela on ehdottanut teoriaan neljättä ulottuvuutta, hyväntahtoisuutta. Jokainen ihminen on pohjimmiltaan hyväntahtoinen ja haluaa muille hyvää. Ryan & Deci harkitsevat asiaa.

 

Blogin kirjoittaja Kalle seisoo hymyillen kädet ojennettuna halaukseen

Itseorganisoituva tiimi ja organisaatio

Itseorganisoituva tiimi koostuu itseohjautuvista yksilöistä. Itseorganisoituvassa tiimissä ei ole esihenkilöitä ja johtajuus on jaettua. Kaikki eivät ole samalla viivalla vaan idea on, että jokainen hakeutuu rooliin, joka on itselle haastava ja mielekäs. Tiimin johtamisen tehtävät jaetaan tiimin jäsenten kesken. Toiset roolit ovat henkilösidonnaisia ja toiset roolit kuten tiimipalaverin vetäminen ovat kiertäviä. Itseorganisoituva tiimi on ketterä ja reagoi nopeasti asiakkaan tarpeiden tai teknologiakentän muutoksiin.

Itseorganisoituvuus on yksi kolmesta Tealin läpimurrosta. Kaksi muuta läpimurtoa ovat kokonaisvaltaisuus ja evolutiivinen tarkoitus. DI on Teal-organisaatio ja siellä toteutuu muutkin läpimurrot. Teal-teoria on Frederik Lalouxin 2014 julkaistun ja maailmaa valloittaneen ”Reinventing Organisation”-kirjassa esitetty teoria organisaatioiden tasoista ihmiskunnan eri kehitysvaiheissa. Voit lukea lisää Teal-teoriasta Teal Suomen nettisivuilta. Mikäli kiinnostuit itseorganisoitumisesta, voi

liittyä ilmaisiin online meetuppeihin, joissa käsitellään aihetta ja keskustellaan vapaasti. #itseorganisoituvuus-meetup käynnistettiin vuoden alusta ja sitä fasilitoi DI:n Karl-Johan Spiik. Meetup järjestetään jokaisen kuukauden toisena tiistaina klo 14.30.

 

Piirros puusta joka kuvaa itseorganisoituvan organisaation rakennetta

 

twoday on itseorganisoituva organisaatio, joka koostuu itseorganisoituvista tiimeistä. Jokainen tiimi keskittyy asiakkuuden tai projektin ympärille. DI:llä kehitetään toimintaa jatkuvasti ja ollaan ylpeitä siitä, että voimme toimia edelläkävijänä itseorganisoituvuuden suhteen. DI:llä itseorganisoituvuus toteutuu täysin.