Itseohjautuvan tiimin tasot

Ajankohtaista Kirjoittanut:
Itseohjautuvan tiimin lähtökohta on, se että tiimissä jokaisella on oma työn- ja työajanhallinta kunnossa. Kun kaikki pääsevät yhteisen (virtuaalisen) pöydän ääreen, jokaisen pitää uskaltaa olla oma itsensä ja kommunikoida avoimesti. Vasta tämän jälkeen voidaan alkaa huomioimaan muiden mielipiteitä ja kommunikoimaan keskenään.
4 miestä kiipeä ylös vuorelle

Aloitin aika tarkkaan vuosi sitten Digital Illustratedilla. Olin tutustunut edellisessä työpaikassa itseohjautuvuuden käsitteeseen, mutta nyt alkoivat työt oikeasti itseohjautuvassa organisaatiossa. Viime syksyn seurasin organisaation ja tiimini toimintaa. Itseohjautuvuuden käsite alkoi hahmottua mielessäni ja halusin lähteä kehittämään omaa näkökulmaani aiheesta. Itseohjautuvuusteoria psykologian saralla oli liian korkeatasoista, halusin jotain konkreettisempaa – jotain käsin kosketeltavaa.

Aloitin vuoden alussa kirjoittamaan artikkelisarjaa itsensä johtamisesta ja itseohjautuvuudesta. Valitsin Apinajohtajan käsikirjasta 19 johtajuusvinkkiä. Kirjoitin jokaisesta vinkistä kyseisenä viikkona, aloittaen viikosta numero yksi. Kävin artikkelissa läpi vinkin aiheen ja pohdin asiaa itseohjautuvuuden ja itsensäjohtamisen näkökulmasta. Aloin pikkuhiljaa hahmottamaan aivan selkeitä kokonaisuuksia ja tasoja, jotka rakentuvat Maslowin tarvehierarkian tavoin. Määrätynlainen hierarkia, jossa aina alempi taso pitää olla kunnossa, jotta päästään seuraavan tason haasteisiin.

Jo ennen artikkelisarjan valmistumista (viikko 19) olin keksinyt idean itseohjautuvan tiimin tasoista. Olin sopinut Tradenomiliitolle koulutuksen aiheesta. Koulutuksessa julkaisin itseohjautuvuuden hierarkiani ensimmäisen mallin ja esittelin satapäiselle webinaariyleisölle itseohjautuvan tiimin tasot. Koulutin asian uudestaan elokuussa Suomen Nuorkauppakamareille. Aiheesta ollaan todella kiinnostuneita ja olen saanut paljon positiivista palautetta siitä, että mallini ottaa kantaa todellakin matalallla tasolla asioihin. Mallissa käydään läpi, mitä kaikkea tiimissä pitää olla kunnossa, jotta se voi alkaa toimia oikeasti itseohjautuvasti.

 

Itseohjautuvan tiimin tasot
Itseohjautuvuuden hierarkia – itseohjautuvan tiimin tasot.

Yksinkertaistettuna malli lähtee siitä, että kaikilla tiimissä on oma työn- ja työajanhallinta kunnossa. Kun kaikki pääsevät yhteisen (virtuaalisen) pöydän ääreen, niin jokaisen pitää uskaltaa olla oma itsensä ja kommunikoida avoimesti. Vasta tämän jälkeen voidaan alkaa huomioimaan muiden mielipiteitä ja kommunikoimaan keskenään. Tämä johtaa tasolle, jossa tiimin jäsenet alkavat treenaamaan toinen toisiaan. Yhteinen tekeminen ja palauttenanto aiheuttaa keskinäisen arvostuksen, joka on vaatimus luottamukselle. Kun tiiminjäsenet luottavat toisiinsa, voidaan käydä kiinni asioihin suoraan eikä pelätä epäonnistumista. Lopussa tiimi alkaa jakamaan näkökulmansa ja toimimaan taivaalla lentävän lintuparven tavoin – jokainen tietää paikkansa ja yhden tippuessa muodostelmasta, tätä paikataan automaattisesti.

Linkki itseohjautuvaun tiimin tasoihin | Linkki 19 artikkelin sarjaan itseohjautuvuudesta

Seuraavana on tarkoitus lähteä pohtimaan, miten itseohjautuvuuden hierarkia laajenee koko organisaatioon. Olen myös miettinyt, että pitäisikö eri tasoja yhdistää tai tarkentaa. Kolme ylintä tasoa ovat enemmänkin seurausta alemman viiden tason saavutuksista ja ne voisivat olla myös vain yksi taso. Tasojen välillä löytyy samoja asioita ja ylemmän tason piirteet tai vaatimukset täyttyvät alemmilla tasoilla, mutta tiimi ei nouse ylöspäin hierarkiassa, ellei kaikki vaatimukset täyty.