Konsultti ketteryyden keskiössä

Blogi Kirjoittanut:
Konsultin työ on ylläpitää ketterän projektin ekosysteemiä

Vuosia on puhuttu ketteristä projekteista ja menetelmistä, mutta ihmisten osaaminen ja ymmärrys ovat eri tasoilla. Vaikka on vakiintuneita menetelmiä, kuten scrum ja kanban, ei voida olla varmoja, että kaikki projektissa mukana olevat ovat samalla tasolla. Jokaisen projektin alussa pitää kerrata mallin perusasiat yhdessä, jotta voidaan olla varmoja yhteisistä pelisäännöistä.

Ässä-tiimi haluaa nostaa kaikkien jäsentensä osaamisen samalle tasolle. Tiimiin on tullut sen verran monta uutta jäsentä, että oli hyvä hetki kerrata jokaisen tietämys ketteristä projekteista ja jutella siitä, mikä on konsultin rooli ketterissä projekteissa. Nostin vanhan, mutta hyvän videon Agile product ownership in a nutshell esille. Tiimi päätti pitää nopean työpajan aiheesta, jossa kerrattiin scrumin perusideat ja purettiin videon asioita yhdessä.

Tiimin kesken nousi selkeä käsitys siitä, että ketterien projektien tuoteomistajuus (product ownership) vaatii paljon ja voi olla jopa epärealistinen rooli kelle tahansa. Konsultin tehtävä on ohjata asiakasta ja avustaa tuoteomistajan tehtävissä. Konsultti on pääroolissa mahdollistamassa kommunikointia kaikkien projektin sidosryhmien välillä. Ketterä malli voidaan toteuttaa enää harvoin sellaisine rooleineen puhtaasti teorian pohjalta. Muuttuvat olosuhteet, jatkuvasti uusiutuva teknologia ja nopea rytmi vaativat luovimista. Tässä kohtaa nousee esiin konsultin asiantuntijuus.

 

Kuvassa: Laura Lamberg ja Karl-Johan Spiik

Konsultin pitää voida toimia missä tahansa roolissa projektissa. Tämän lisäksi hänen täytyy sparrata asiakasta sekä ohjata teknisen työn tekemistä. Ketterien mallien tuoteomistajuus vaatii visiota, ymmärrystä tekniikasta ja ajallista sitoutumista kommunikoida kaikkien projektiin liittyvien ryhmien kesken. Backlogin ominaisuuksia pitää jatkuvasti jalostaa ja arvottaa, jotta voidaan valita tärkeimmät kehitettävät kohteet seuraavaan iteraatioon. Konsultin tehtävä ei ole toimia tuoteomistajana, vaan hänen oikeana kätenään.

Ketterien mallien on tarkoitus helpottaa työtämme ja kun jokin osa vakiintuneesta mallista puuttuu, tulee konsultin paikata sitä. Konsultin tehtävä on nähdä kokonaisuus ja varmistaa vision mukainen lopputulos. Konsultti toimii keskellä ketterää projektia usein näkymättömässä roolissa. Konsultti on hiljainen apuri, joka mahdollistaa onnistuneet projektit.