Modernisointi

Autamme vanhentuvan sovelluskannan hallitussa ja kustannustehokkaassa uudistamisessa Microsoft-pilven avulla

Jokainen modernisointitarve on yksilöllinen. Modernisoimme yksittäisiä legacy-sovelluksia sekä ajamme laajoja modernisointihankkeita, joiden puitteissa uudistamme systemaattisesti organisaatiosi vanhaa sovelluskantaa. Modernisoinnin yhteydessä puramme erillisiä informaatiosiiloja hyödyntämällä Microsoft-pilven jaettua data-alustoja. Emme vie sovelluksia sellaisenaan pilvi-infrastruktuuriin vaan laadimme sovelluskohtaisesti osana modernisointiprojektia tehokkaasti Microsoft-pilveä hyödyntäviä ja tulevaisuuden kestäviä ratkaisukonsepteja. Riippuen liiketoimintatarpeesta ja budjetista, voimme modernisoinnin yhteydessä aktiivisesti kehittää liiketoimintamuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoin sovelluksen taustalla olevia liiketoimintaprosesseja sekä innovoida kokonaan uusia toimintatapoja.

Ratkaisut

  Esimerkkejä sovelluskategorioista, joihin liittyviä sovelluksia olemme asiakkaillemme modernisoineet

Myynti ja CRM

Nostamme myyntiorganisaation tuottavuutta ja tehostamme myynnin johtamista jalkauttamalla asiakastiedon, myyntiaktiviteettien ja myyntimahdollisuuksien hallinnan osaksi myyjän päivittäistä työtä.

Markkinointi

Autamme markkinointiorganisaatiota toteuttamaan kohderyhmälähtöistä monikanavaista markkinointia, sosiaalisen median hallintaa ja markkinoinnin analytiikkaa hyödyntäen samaa Dynamics 365 -pohjaista asiakaskantaa kuin organisaatiosi myynti- ja asiakaspalvelukin.

Asiakaspalvelu

Nostamme asiakaspalvelutiimien tuottavuutta ja asiakaspalvelun laatua hyödyntämällä Dynamics 365:en asianhallintaominaisuuksia, monikanavaisuutta ja prosessiautomaatiota sekä Microsoft Azuren tekoälyä.

Kenttähuolto

Kehitämme kentällä liikkuvan huoltohenkilöstön työprosesseja toteuttamalla työtilausten hallinnan, töiden resursoinnin ja aikataulutuksen sekä huoltohenkilöstön mobiilin työn ohjausta Dynamics 365 Field Service -moduulin avulla.

Toimittajatiedon hallinta

Tehostamme toimittajasuhteiden hallintaa ja toimittajatiedon hallintaa sekä tarvittaessa kytkemme toimittajatiedon muihin keskeisiin liiketoimintaprosesseihin hyödyntämällä sovellusten kesken jaettua pilvi-alustaa.

Projektitoiminnan sovellukset

Kehitämme projektityötä ja projektien hallintaa tukevia sovelluksia tuomalla projektitiedon hallinnan Power Platform -alustan piiriin. Hyödyntämällä Dynamics 365 -alustaa myös myyntiin, voidaan projektiprosessi mallintaa myyntivaiheesta toimitukseen asti saman alustan piirissä ilman tarvetta erillisille integraatioille.

Sopimusten ja hinnastojen hallinta

Yksinkertaistamme ja tehostamme sopimustiedon hallintaa mallintamalla sopimukset ja sopimuksiin liittyvät hintatiedot Common Data Service -alustan avulla ja hyödyntäen laaja-alaisesti Power Platform -tuoteperhettä. Toteutamme integraatiot laskutusjärjestelmiin Azure Integration Services -palveluiden avulla.

Intranet ja työtilat

Modernisoimme organisaatiosi vanhat intranet- ja tiedonhallinta-alustat moderneille, tehokasta tiimityötä ja tiedon jakamista tukevilla ratkaisuilla. Pilvi-intranet-toteutuksemme yhdistävät Teams-, SharePoint Online – ja Azure-palveluita monipuolisesti.

Referenssi

Outotec modernisoi riskien hallintaa Power Platform -teknologian avulla

Outotecin modernisoidussa riskien hallinnan ratkaisussa yhdistyvät Power Apps -käyttöliittymät, käyttäjien työtä helpottava automaatio, visuaalinen Power BI -raportointi sekä myynnin ja toimitusprojektien parissa työskentelevien käyttäjien työprosessit yhdistävä yhtenäinen tietomalli.

Lue lisää
dynamics
Referenssi

Espoo etenee digitalisaation aallonharjalla

Espoon kaupunki uudisti intranetinsä modernien SharePoint-sivustojen päälle Office 365 -pilviympäristöön. Vuonna 2018 alkanut kumppanuus Digital Illustratedin kanssa tarjosi kaupungille modernin intran, mutta antaa myös jatkossa eväitä sisäisen toiminnan laajempaan uudistamiseen.

Lue lisää
espoo
Blogi

10 syytä miksi Common Data Service (CDS) on Microsoft Power Platform ydin

Power Platformista puhuttaessa huomio on usein Power Appsissa ja Power BI:ssa. Alustan suurin potentiaali piilee kuitenkin datakerroksessa, Common Data Servicessä.

Lue lisää
Power Platform ja common data service (CDS)

Työkalupakki

Modernisoitavien sovellusten kirjo on iso, alkaen yhden tiimin käyttämästä yksinkertaisesta tietojenkeruusovelluksesta aina kokonaisen liiketoiminnan ohjauksen järjestelmään. Määrittelemme kuhunkin modernisointitarpeeseen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen ratkaisuarkkitehtuurin, joka on linjassa asiakkaamme IT-arkkitehtuurin ja lisensointistrategian kanssa. Pyrimme kustannustehokkuuden varmistamiseksi hyödyntämään Microsoft-pilven pitkälle tuotteistettuja kyvykkyyksiä, joita täydennämme koodipohjaisilla Azure PaaS -ratkaisuilla. Liiketoimintatiedon hallinnassa nojaamme usein Common Data Service -tietoalustaan ja raportoinnin sekä analytiikan tarpeisiin käytämme monipuolisesti Azure Data -alustoja. Käyttöliittymäkerroksen toteutuksemme perustuvat käyttötapauksista riippuen Power Apps -, Dynamics 365, Power BI – ja Teams-pohjaisiin toteutustapoihin sekä tarvittaessa pidemmälle mukautettuun web-käyttöliittymäkehitykseen. Mikäli Microsoft-pilvestä loppuvat kyvykkyydet kesken, kumppanoidumme alan johtavien globaalien ISV-talojen kanssa.