MS Ignite: Dataa ja älyä digitransformaatioon

Blogi Kirjoittanut:

Vuosittainen Microsoftin Ignite-tapahtuma potkaistiin käyntiin maanantaina Orlandossa. DI:ltäkin on useampi henkilö paikan päällä keräämässä aineksia visiointien tueksi, mutta itse jäin haistelemaan tunnelmia kotoisempaan ympäristöön. Päätinkin selvittää aamucappuccinon siivittämänä mitä keskeistä Ignitessa julkaistiin ja mitä vaikutuksia näillä on organisaatioiden digitalisointiin.

Digitransformaatio on ollut vahvasti yritysten agendalla viimeiset vuodet ja Microsoftkin on selvästi fokusoitunut rakentamaan tulevaisuutta tällä saralla.

”The best way to predict future is to create it”

Microsoftin teknologia- ja tuotestäkkikin kattaa hyvinkin laajasti yrityksen tarpeet asiakasrajapinnasta sisäisiin toimintoihin:

Kuvan lähde: Microsoft

Nostetaanpa muutamia tähän liittyviä kiinnostavimpia Ignite-uudistuksia ja ajatuksia data- ja AI -kulmasta esille:

Tekoäly

Ensimmäisenä on nostettava koko tapahtuman keskeisin teema esille: Tekoäly (AI). AI on kieltämättä hyvin kiinnostava alue, koska sen avulla pystytään murtautumaan ulos ihmisen aivokapasiteetin fyysisistä rajoista, ja rakentamaan yhä voimakkaampia tapoja rakentaa parempaa maailmaa.

Microsoftin visiona on demokratisoida AI, eli tuoda se helpommin lähestyttävämmäksi ja mahdollistaa hyötyjen tuottamisen mahdollisimman helposti. Vuosia sitten sama samanlaista demokratisointia tehtiin data ja BI -puolelle, mistä hyvänä esimerkkinä on Power BI -tuote ja sen mahdollistama datan avoimempi hyödyntäminen joka organisaation tasolla.

Kuvan lähde: Microsoft

AI on sovellusalueena hyvinkin mittava, ja nyt ollaankin vasta ensimmäisillä askeleilla sen hyödyntämisessä ja demokratisoinnissa. Ignitessa keskityttiin mm. seuraaviin uusiin Azure Machine Learning (AML) -työkaluihin:

  • AML Workbench: Graafinen työkalu, jolla data scientistit voivat tehostaa datan siivoamista ja jalostamista sekä algoritmien kehittämistä ja testausta. Työkalu itsessään hyödyntää ML:ää algoritmien rakentamisessa kehittäjän antamien esimerkkien perusteella. Hyvä esimerkki miten ML voi tehostaa koodaamista.
  • Visual Studio Code Tools for AI: AI-devaajan kehitysympäristö Azure Machine Learning -kilkkeillä ja integroituvuudella. Mahdollistaa mallien kehittämisen, hallinnan, ajamisen, deployauksen, debuggaukseen jne tutussa MS-kehitysympäristössä.
  • Excel-integraatio AML:ään: Excel-gurut ja miksei maallikotkin voivat selata ja hyödyntää organisaatiossa tehtyjä ML-malleja integroidakseen Excelissä sijaitsevaa, tai ulkopuolisista lähteistä haettua, dataa ML-älykkyyteen. Käyttökohteita voisi olla esim. kuvien tai vapaamuotoisen tekstin analysointi.

Samalla julkaistiin myös uusia AML-taustapalveluita:

AML Experimentation service: Mahdollistaa ketterän AI-kehittämisen perustuen nopeisiin kokeiluihin pilvessä tai työasemalla. Palvelu tallentaa kokeilujen tulokset, mallit ja toimintaympäristöt Git repoon, ja mahdollistaa siten vanhojen tulosten läpikäynnin, vertailun ja toistamisen.

  • AML Model management service: Hallintapalvelu ML-mallien julkaisuun dockerilla melkeinpä mihin tahansa, hallintaan ja monitorointiin Application Insights -palvelussa.

Myös Dynamics 365 saa myös AI-ruiskeen tuoden keskustelevat käyttöliittymät (conversational user interface, chat botit) asiakasrajapintaan tavoitteena parantaa asiakaskokemuksen nopeutta ja laatua. Keskustelevat käyttöliittymät ja botit ovatkin mahdollisesti suurin käyttöliittymäparadigman muutos vuosikymmeniin tuoden ihmisten välisen joustavan ja nopean chatin nyt koneiden ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Data kuntoon ja helposti saataville

Laadukas ja hyvin jalostettu data on organisaatioiden liiketoiminnan ytimessä ja samalla myös edellytys AI:n hyötyjen ulosmittaamiselle.

Azure Data Factory (ADF) sai tervetulleen lisäyksen, kun SSIS:n integraatiopaketteja voidaan nyt pultata kiinni datan siirtoprosessiin. ETL/ELT konversion myötä ADF:n hyöty nousee täysin uudelle tasolle. Azuren Data Factory mahdollistaa ketterämmän datan siirtämisen ja konvertoinnin, mikä on hyvinkin tervetullutta organisaation datan laadun kehittämis-hankkeissa.

Azure File Sync on myös kiinnostava uutuus. Se mahdollistaa tiedostojen säilyttämisen turvallisesti Azuressa ja samalla niiden synkkauksen on-premises verkkolevyille nopeampaa avaamista varten. Synkkaus on mahdollista rajata vain aktiivisimpiin tiedostoihin, jolloin harvemmin käytettävät voidaan pitää pelkästään pilvessä ja siten säästää paikallista verkko- ja levykapasiteettia. Tämän myötä sammuu taas varmasti muutama paikallisesti manageroitu verkkolevy. Perustallennuksen lisäksi pilvessä sijaitsevat tiedostot mahdollistavat tehokkaammin bisnes-ratkaisujen kehittämisen dokumenttien ympärille, kuten myös AI-pohjaisten ratkaisujen rakentamisen.

Sovelluskehitys jatkaa ketteröitymistään ja tätä tukemaan julkaistiin Cosmos DB:n tuki serverless Azure Functioneille. Tämä mahdollistaa kevyiden, mutta voimakkaiden, funktioiden liittämisen tietokantamuutoksiin, joka taasen mahdollistaa mm. eventtipohjaisen microservices -arkkitehtuurin rakentamisen hyvin pienellä työmäärällä. Ja kun asiaa tarkastellaan hieman laajemmin, niin serverless data-alustan ja funktioiden liitto tarkoittaa itse asiassa kokonaista ohjelmointialustaa, joka nostaa kehittämisen taas uudelle tuottavuustasolle.

Ja uudistusten lista jatkuu
Ignitessa julkaistiin paljon muutakin, kuten parannuksia tietoturvaan, uusia IoT-kyvykkyyksiä ja SQL Server 2017. Näihin saa paremmin tuntumaa esim. tästä yhteenvedosta!