Paroc vahvisti asiakkuusohjautuvuutta Power BI:n avulla

Refe Kirjoittanut:
Paroc on twodayn tuella ottanut käyttöönsä Microsoft Power BI:n tarjoamat ratkaisut. Käyttöönotto on osa monivuotista strategista Customer Focus -ohjelmaa. Ohjelman puitteissa twoday auttaa Parocia ottamaan käyttöön ja hyödyntämään Microsoftin pilvipalveluita laaja-alaisesti organisaation asiakkuusohjautuvuuden lisäämiseksi.

Paroc on 14 maassa toimiva eristysteollisuuden uranuurtaja, jonka ensimmäisten kivivillaeristeiden esittelystä on tänä vuonna kulunut 80 vuotta. Paroc on twodayn tuella ottanut käyttöönsä Microsoft Power BI:n tarjoamat ratkaisut.

Käyttöönotto on osa monivuotista strategista Customer Focus -ohjelmaa. Ohjelman puitteissa twoday auttaa Parocia ottamaan käyttöön ja hyödyntämään Microsoftin pilvipalveluita laaja-alaisesti organisaation asiakkuusohjautuvuuden lisäämiseksi.

Customer Focus -ohjelma

Paroc käynnisti vuosien 2014-2015 vaihteessa Customer Focus -ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää organisaation asiakkuusohjautuvuutta ja nostaa myynnin tuottavuutta. Ohjelmalla tähdätään erottumiseen kilpailijoita paremman asiakaskokemuksen tuottamisella.

Parempaan asiakaskokemukseen investoidaan mm. kehittämällä asiakasymmärrystä, parantamalla asiakaspalvelua, tarkentamalla myynnin fokusta ja rakentamalla asiakkuusohjautuvuutta tukevaa johtamista, prosesseja ja työkaluja. Asiakaskokemuksen kehittymistä mitatataan Power BI -työkalussa mm. NPS-nettosuositteluindeksillä.

Customer Focus -ohjelman toteutuksen alkuvaiheessa määriteltiin asiakkuuksien segmentoinnin periaatteet ja hoitomallit. Niiden operatiivisessa käytäntöönviennissä twodayn toimittaman Dynamics 365 -ratkaisun käyttöönotto oli keskeisessä roolissa:

Power BI asiakasymmärryksen lisääjänä

Asiakkuusohjautuvuuden lisääminen on edellyttänyt Parocin organisaatiolta merkittävää toimintatapamuutosta. Uusien toimintatapojen kehittämisessä keskeisessä roolissa on asiakastiedon ja -ymmärryksen tuottaminen isolle joukolle asiakasrajapinnassa työskenteleviä Paroclaisia.

Asiakkuusohjautuvuuden edellyttämän asiakasymmärryksen saavuttamiseksi Paroc otti vuosien 2016-2017 aikana twodayn tuella Microsoft Power BI:n käyttöön asiakastiedon raportoinnissa. Tärkeimmät sovellutukset pitävät sisällään:

  • Asiakaspalautteiden ja asiakastyytyväisyyden (NPS) visuaalinen ja interaktiivinen seuranta hyödyntäen monipuolisia suodattimia
  • Myynnin suorituskyvyn hallinnan raportointi toimistoympäristössä ja mobiilikäytössä
  • Markkinoinnin johtamisen raportointi, joka yhdistää Dynamics 365 -dataa markkinoinnin muiden operatiivisten analytiikkaratkaisujen kanssa.

Kokemukset käyttöönotosta

Parocin Group Digital Marketing Manager Jyrki Männikkö kertoo käyttöönotosta:

Power BI -raportoinnista on lyhyessä ajassa muodostunut tärkeä väline Parocin markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun johtamisessa. Power BI auttaa organisaatiotamme toimimaan asiakastiedon avulla, mistä asiakkuusohjautuvuudessa on viime kädessä kysymys. Olemme olleet yllättyneitä käyttöönoton nopeudesta ja vaivattomuudesta, ja lisäksi loppukäyttäjämme ovat olleet erittäin tyytyväisiä välineeseen.

Lue myös uudesta palvelukonseptistamme, jossa asiakkuusohjautuvuus on yrityksen keskeinen strateginen ohjausmalli.