Posti tehosti jakeluprosessia Power Platformin avulla

Refe Kirjoittanut:
twoday on kehittänyt yhteistyössä Postin kanssa Power Platform -pohjaisen ratkaisun, joka tehostaa jakeluun liittyvää esityötä, mahdollistaa älypuhelinpohjaisen työn hallinnan parantaen samalla raportointia ja optimoi jakeluprosessia reaaliaikaisen ja läpinäkyvän tiedon avulla.
Läppärin näyttö, tabletti ja kännykkä, joissa jokaisessa on Postin käyttöliittymä auki

Ratkaisun tausta ja tavoitteet

Postin jakeluun liittyvien esityötehtävien hallinta hajautui aikaisemmin toimipaikasta riippuen useaan eri kanavaan kuten sähköposteihin ja erillisiin Excel-tiedostoihin. Tämän johdosta tehtävien hallinta oli kuormittavaa ja virhealtista. Lisäksi työmäärää lisäsi se, että esimiehet joutuivat erikseen raportoimaan työntekijöiden tekemiä asioita. Tämä lisäsi hallinnollisen työn määrää ja loi viiveitä tiedon läpinäkyvyydelle.

Posti lähti ratkomaan tunnistettuja haasteita käynnistämällä digitalisaatiohankkeen yhteistyössä twodayn kanssa. Hankkeen keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin reaaliaikaisen tilannekuvan saavuttaminen ja toisaalta raporttien manuaaliseen koostamiseen liittyvien työvaiheiden eliminointi. Keskeinen osa uutta ratkaisukonseptia oli työntekijöille kehitettävä mobiilisovellus, joka ohjaa jakelutoimipaikkojen henkilöstön työtä ja samalla tuottaa tilannetietoa työn valmistumisesta raportoinnin tueksi. Ratkaisun taustalla oleva automaatio huolehtii päivittäistehtävien luonnista ylläpitosovelluksessa määritetyn aikataulun mukaisesti, ja tarvittaessa muistuttaa unohtuneista tehtävistä.

Toteutusalustaksi valittiin Microsoft Power Platform, joka mahdollistaa nopean ja ketterän kehittämisen hyödyntäen low-code-kehitystapaa tarjoten monipuoliset kyvykkyydet selain- ja mobiilipohjaisten käyttöliittymien kehittämiseen, liiketoimintatiedon hallintaan, raportoinnin toteuttamiseen ja työnkulkujen hallintaan.

Digitaalinen lähtöaaltoraportointi parantaa jakeluketjun reagointikykyä

Postin ja twodayn yhteistyössä kehittämä ratkaisu mahdollistaa digitaalisen lähtöaaltoraportoinnin, joka tuo läpinäkyvyyttä ja parempaa reagointikykyä Postin jakeluketjuun. Tiiminvetäjille kehitetyn Power Apps -sovelluksen avulla käyttäjät pystyvät raportoimaan reaaliaikaisesti oman työnsä etenemisensä sekä työssä mahdollisesti esiintyvät ongelmat. Tämä mahdollistaa tehokkaamman työnohjauksen ja pidemmällä aikavälillä myös toiminnan analysoinnin ja kehittämisen.

Postin lähtöaaltoraportointi
Digitaalinen lähtöaaltoraportointi tuo reaaliaikaisuuden esityön seurantaan.

”Yhteistyö twodayn kanssa on ollut ollut sujuvaa ja ratkaisua on muotoiltu yhdessä käyttäjien kanssa ”, sanoo Postin Janne Suntinen. ”Power Platform on Postin näkökulmasta mahdollistanut erittäin nopean asteittaisen etenemisen kohti liiketoimintatavoitteita huomioiden kentältä saadun käyttäjäpalautteen. Tämä on olennaista, etenkin kun tavoitteena on nivoa eri yksiköiden prosesseja ja dataa lisäarvoa tuovaksi kokonaisuudeksi.”