Power BI -päivitykset ja tiekartta – Post Ignite edition

Blogi Kirjoittanut:
Viikon yhteisleiri tuotetiimien ja maailman johtavien Microsoft-osaajien kanssa on massiivinen paketti tuotejulkistuksia, roadmappeja, parhaita käytäntöjä ja opittuja läksyjä (lessons learned). Tässä yhteenveto uutuuksista Power BI -alustassa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Ignite -seminaarin päättymisestä ja kotiinpaluusta on kulunut pari viikkoa ja se aika on mennyt kuin siivillä reissusta matkaan jääneiden työkalujen sekä muistojen kanssa. Igniten jälkeenhän olo on hetken kuin rekan alle jääneellä paitsi, että toipumisennuste on aavistuksen parempi. Viikon yhteisleiri tuotetiimien ja maailman johtavien Microsoft-osaajien kanssa on massiivinen paketti tuotejulkistuksia, roadmappeja, parhaita käytäntöjä ja opittuja läksyjä (lessons learned).

Sessioihin osallistumisessa priorisoin tänä vuonna erityisesti Power Platform -kokonaisuutta vaikka Azure Synapse Analytics -julkistus keynotessa pistikin kalenterin jo heti maanantaina uusiksi. Kun on seurannut Ignitesta jo kirjoitettuja blogeja ja sekä esityksiä että kalvodekkejä on jälkikäteen läpikäynyt, niin katsoin, että pysyn tässä kirjoituksessa alkuperäisen suunnitelman mukaisessa laajuudessa, joka oli koostaa nostoja keskeisimmistä Power BI -julkistuksista.

Let’s get rolling.

Uudet Power BI -visualisoinnit

Uudet AI/ML toiminnallisuudet jyräävät yli Power BI -alustan ja uusi Decomposition tree oli Ignitessa jokaisen esittäjän uusi lempilemmikki, sen sovellutuskohteita esiteltiin useissa esityksissä. Ymmärrettävästi. Koska kyseinen ehti jo julkiseen preview:hin, niin suosittelen viimeistään tässä vaiheessa kurkkaamaan marraskuun Power BI Desktop -päivityksen release notesit täältä https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-november-2019-feature-summary/#decompTree ja lisätietoja kuvakaappauksien kera toiminteesta löytyy myös täältä https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/visuals/power-bi-visualization-decomposition-tree.

Mikään ei estä toki kokeilemasta omiin sovellutuksiin jo itsekin, huomioitavaa tosin, että kyseessä siis preview ja toistaiseksi virallista GA target -päivämäärää ei ole julkistettu ominaisuuden roadmap-sivustolla (https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/2019wave2/business-intelligence/decomposition-tree).

Raporttien julkaisukäytäntöjen kehittyminen – Power BI Deployment Pipelines

Monella organisaatiolla raporttien kehitysputki kulkee tällä hetkellä useampien Power BI -työtilojen kautta. Kehitykseen ja testikäyttöön on omat työtilansa ja tuotanto on rauhoitettu, noh, tuotantokäytölle. Nimeämiskäytännöillä olemme voineet erottaa tuotannon ja testiympäristöt toisistaan ja ylläpidon näkökulmasta on ollut helpompi keskittyä näin tuotannossa ilmenevien ongelmien havainnointiin ja mitigointiin. Vastaavasti jos kehitys/testiympäristössä tehdään sopimattomia asioita, kuten kuormittavia päivityksiä 24/7 vaikka tälle ei ole tarvetta, on nämä parhaiden käytäntöjen vastaiset tilanteet ollut helppo havainnoida. Suuremmissa ympäristöissä dedikoidut Premium -kapasiteetit tuotannolle ja kehitykselle ovat puolestaan olleet toinen toimiva keino varmistaa palvelun toimintavarmuus.

Koska Power BI -palvelu on tukenut PBIX -tiedostojen ohjelmallista deploymenttia jo tovin, ovat CI/CD pipelinea kaivanneet voineet sellaisia jo ottaa käyttöön esimerkiksi Azure DevOpsin kautta.  Esimerkki tällaisesta konfiguraatiosta nähtävillä mm. täällä https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/PowerBI-CICD-using-Azure-DevOps/ba-p/769244

Pääasiassa monissa ympäristöissä julkaisut tehdään kuitenkin manuaalisesti ja tällöin oikeilla kehitys- ja versionhallintakäytännöillä on merkittävä rooli prosessin toimivuudessa. Raportin infosivut ja sinne sisällytettävät versionumerot, järkevät nimeämiskäytännöt sekä oikeaoppinen versioiden tallentaminen versionhallintaan kuten git (pbit-tiedostot) tai esimerkiksi SharePointiin, ovat olleet toimivan prosessin edellytyksiä. Varsinkin yhteistyöstettävissä raporteissa vastaan on tullut silti lukuisia kertoja tilanteita, jossa kollegan muutokset on jyrätty tai julkaisu on tapahtunut kyllä oikeaan workspaceen, mutta Power BI Appsiin on jäänyt uusi versio päivittämättä ja testaajat ovat päässeet ihmettelemään ristiriitaisia lopputuloksia.

Nyt tuotetiimi on kuitenkin merkittävästi panostamassa kehitysputken automaatioon ja tästä konkreettisena esimerkkinä Ignitessa esiteltiin Power BI Deployment Pipelines ominaisuutta, jonka avulla raporttien kopiointi kehitys/testi ja tuotantoympäristöjen välillä on automatisoitavissa käyttöliittymän kautta. Tämän hetkisen aikataulun mukaan julkista esikatseluversiota olisi luvassa maaliskuussa.

Ominaisuuden tiekarttaa voit seurata täällä: https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/2019wave2/business-intelligence/deployment-pipeline–develop-test-deploy-workspace-content ja aiheeseen liittyvä Ignite-sessio kalvoineen löytyy täältä https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/83502.

Office 365 -pohjaisten työtilojen päivittäminen moderneiksi työtiloiksi

Tästä lienee moni samaa mieltä, konseptuaalisesta voimakkuudestaan huolimatta Office 365 -ryhmät ovat olleet lähes poikkeuksetta yksi käyttöoikeuksien hallinnan haastavimmista konsepteista ottaa kunnolla haltuun, varsinkin heille, jotka eivät pääse kurkkaamaan kokonaisuutta konepellin alta tai edes Azure AD:sta. Power BI on yksi niistä palveluista, jonka yhteydessä Office 365 -ryhmäpohjainen käyttöoikeuksien hallinta, joka ilmenee Power BI:ssä klassisten työtilojen muodossa, on aiheuttanut merkittävästi konseptuaalista sekavuutta.

Kun modernit työtilat tulivat viime keväänä ja niistä Office 365 -ryhmäpohjaisuus poistettiin, on moni elänyt nyt siirtymäkaudella sekavaa aikaa, kun osassa työtiloista käyttöoikeuksien hallinta lennättää Outlookin Groups näkymään ja uudemmissa hallinta tapahtuu suoraan Power BI -portaalin kautta. Mutta se pihvi; vanhat työtilat eivät siis tukeneet AD-ryhmien avulla käyttöoikeuksien hallintaa, joka on enterprise-ympäristössä hallinnan kannalta varsin keskeistä. Tämä tuki siis tuli uusien työtilojen myötä. Muista eroavaisuuksista voit lukea täältä https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/service-new-workspaces#how-the-new-workspaces-are-different Itse asiassa, todettakoon, että jotkut ovat erheellisesti, mutta ymmärrettävästi luulleet, että kyllähän ne AD-ryhmät myös O365 ryhmiin sujahtavat, mutta teknisesti prosessi toimii siten, että ryhmän senhetkiset jäsenet vain kopioituvat ryhmään ja jos AD-ryhmää tämän jälkeen päivitetään, eivät muutokset heijastu enää O365-ryhmään. Ongelma ei kaikilta osin muodostunut kuitenkaan merkittäväksi raporttien jakelun keskityttyä Power BI sovelluksiin eli Appseihin ja näiden tukiessa AD-ryhmiä jo heti lähdössä.

Meille Power BI -ympäristöjen hallintaratkaisuja toteuttaville, yksi keskeinen ero artikkelissa listattujen lisäksi on myös se, että Power BI:n API -rajapinnat tuottavat dataa merkittävän paljon mukavammin admin APIen kautta koskien uusia työtiloja verrattuna vanhoihin O365-ryhmäpohjaisiin.

Nyt kaikki ovat kuitenkin matkalla kohti moderneja työtiloja ja tämän avustamiseksi Microsoft julkisti esikatselu-statuksella toiminteen jolla vanhan työtilan voi erottaa muusta O365 -ryhmäpohjaisesta sisällöstä ja Power BI -sisällöt siirtyvät konfiguraatioineen uuteen työtilaan. Lisätietoja toiminteesta voit lukea täältä https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/announcing-upgrade-your-classic-workspaces-to-the-new-workspace-experience-public-preview-is-rolling-out/.

Toiminteen ollessa tällä hetkellä preview-statuksella, sitä ei suositella käytettävän vielä tuotantotyötilojen migroimiseen. Testeissä se on toiminut kohtuullisen odotetusti, mutta suositeltavaa on siis malttaa vielä hetki, etteivät tuotantokonfiguraatiot lennä vahingossakaan taivaan tuuliin.

Ignitessa Adam Saxton piti aiheesta esityksen, jonka löydät kalvoineen täältä https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/83509.

On-premises gateway – Uudet ominaisuudet

On-premises gateway on kaikessa yksinkertaisuudessaan lähes jokaisen Power Platform -ympäristön kriittinen työjuhta, jonka hyvinvointia ei ole syytä jättää huomiotta. On-premises datalähteitä suosivat organisaatiot ovat erityisesti live- ja DirectQuery-yhteyksien kanssa nopeasti haasteiden edessä, jos klusterointikonfiguraatioita ei ole tehty järkevästi tai jos monitorointiin ja kuormien seuraantaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Tähän jatkona ei kuitenkaan voi olla toteamatta, että vielä yleisemmin gateway saadaan kyykkyyn raskailla samaan aikaan ajettavilla import latauksilla, sillä kaikesta helppokäyttöisyydestä ja voimakkuudestaan huolimatta Power query- moottorilla on mahdollista tehdä siinä määrin rajuja käsittelyjä että kapasiteettia tarvitaan. Taulujen bufferointi ja duplikaattien poisto isoissa dataseteissä näistä simppeleitä esimerkkejä.

Ignitessa tuotetiimi kävi läpi gatewayn viime aikaisia päivityksiä ja tiekarttaa koskien tulevia ominaisuuksia, jotka tulevat helpottamaan yhdyskäytävien hallintaa. Esimerkkinä näistä yhdyskäytävien keskitetty hallinta Power Platform Admin Centerin kautta. Esityksen kalvoineen löydät täältä https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/83506 Yhteenvedot löydät esityksen kalvoita 23 ja 25.

Muistutus siis, että jo jonkun aikaa kaikki organisaatiossa asennetut gatewayt ovat näkyneet uuden Power Platform Admin Centerin (https://admin.powerplatform.microsoft.com/) kautta. Tämä on saattanut monelta Power BI -ylläpitäjältä jäädä huomaamatta, sillä Power BI admin -portaalin kautta näkyvyyttä ei ole ollut kuin niihin yhdyskäytäviin, joihin ylläpitäjillä itsellään on oikeudet. Yhdyskäytävien hallinta kannattaakin ottaa nopeasti kontrolliin, jotta ei päädytä tilanteeseen, jossa samoja datalähteitä kuormitetaan jatkuvasti eri reittiä ja organisaatiossa keksitään pyörää uudelleen ja uudelleen yhdyskäytävien ylläpidon kanssa. Erillisille yhdyskäytäville on kyllä käyttötapauksensa, mutta niiden käyttöönotto kannattaa tehdä harkiten.

Power BI & tietojen suojaus: Luottamuksellisuustunnisteet

Microsoft Information Protection (MIP) -toiminnallisuuksia käsittelevä sessio oli myös yleisön mielestä selkeästi yksi Power BI -aiheisten sessioiden keskeisimmistä. Onhan tätä odotettu. Siinä jäi monen muun keskeisen uuden ominaisuuden demot ainakin yleisön reaktion osalta kakkoseksi, kun Power BI:stä exportoitu Excel pyysi käyttäjäänsä tunnistautumaan avaamisen yhteydessä. Yleisöltä irtosi kuuluvat applodit.

Taustalla tässä, että myös Power BI:hin on nyt lisätty tuki tietojen luottamuksellisuustunnisteiden (Sensitivity labels) määrittelylle, joiden avulla tietosisällöt voidaan merkitä ja asettaa näille toisistaan poikkeavat suojausasetukset.

Teknisesti konfiguraatiot tehdään Microsoft Information Protection (MIP) ja Cloud App Security -palveluissa, jotka eivät ole Power BI:lle dedikoituja vaan kyseisillä hallitaan tietojen suojausta myös muissa Microsoft-pilven palveluissa.

Toiminnallisuus on tällä hetkellä esikatselu-statuksella, mutta tämä mahdollistaa jo toiminnallisuuden tuotantokäytön suunnittelun erityisesti käyttökohteissa, jossa tiedon suojauksella on keskeinen merkitys. Moni organisaatio on varmasti tuskaillut luottamuksellista tietoa sisältävien dokumenttien kanssa vailla täyttä varmuutta, mihin kanaviin kyseiset päätyvät. Ihmiset ovat dokumenttien käsittelijöinä tunnetusti erehtyväisiä.

Lisätietoja:

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/admin/service-security-data-protection-overview

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/admin/service-security-enable-data-sensitivity-labels

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/admin/service-security-using-microsoft-cloud-app-security-controls

Ignite-sessio ja kalvot: https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/83501

Missä menee Power BI Embedded

Upotetut Power BI -raportit muodostavat jo lukuisien portaaliratkaisujen sydämen ja kehittäminen on näiden kanssa tyypillisesti sen verran nopeaa, että yhä useammassa toteutuksessa koko käyttöliittymä rakentuu herkästi Power BI -raportin sisään.

Tämän on mahdollistanut kirjanmerkkien (bookmarks) tehokas käyttö, jonka avulla Power BI-käyttöliittymien navigaatioratkaisuista saadaan varsin käytettäviä.

Ignite-viikolla Microsoft sai Embedded tuen esikatselu-statuksella ulos myös Paginated -raporttien puolelle, uusi Decomposition tree visualisointi nousi tapetille myös upotettuna, shared datasettien mahdollisuuksia painotettiin myös ja uusi ajastettava Page refresh DirectQuery -yhteyden yli sopii tietysti upotusskenaarioihin kuin nakutettu. Hello uusi infotaulu ilman JavaScript-virityksiä.

Ignite-sessio ja kalvot: https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/83738

Ja jos et vielä ole tutustunut Power BI Embedded Playground -sivustoon, niin kipin kapin kokeilemaan https://microsoft.github.io/PowerBI-JavaScript/demo/

Power BI -sovellukset (Apps) vihdoin Teamsiin

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, mainittakoon, että Ignitessa demottiin jo uutta Teamsin Power BI -upotuskomponenttia, jossa myös Power BI Appsien upottaminen Teamsiin on mahdollista (kuva on nuhjuinen, mutta siinä esittelyssä uusi upotuskomponentti, josta valittavissa sekä Appsit että työtilat). Nykyinen vakiokomponenttihan tukee vain raporttien upottamista suoraan työtiloista. Tämä tulee olemaan merkittävä parannus ja raportointi ja analytiikka saadaan yhä tehokkaammin jaeltua käyttäjille sinne, missä työtä tehdään. Apps -navigaatio mahdollistaa myös useiden raporttien upottamisen käytettävällä tavalla yhdelle Teamsin välilehdelle siinä missä nykyisin jokainen raportti on vaatinut oman välilehden.

Lopuksi

Kiitos mielenkiinnosta, jos jaksoit tänne saakka. Moni uudistus jäi tästäkin koosteesta vielä kyydistä jo pelkästään Power BI:tä koskien ja koska kokonaisvaltaiset ratkaisut toteutetaan tänä päivänä käyttäen tehokkaasti koko Power Platform -perhettä, suosittelen tutustumaan myös Power Appsin, Power Automaten (ent. Flow) ja CDS:n julkistuksiin ja tiekartoihin. Mm. CDS:n ensi keväänä tuleva DirectQuery -toiminnallisuus API-rajapinnan yli tulee olemaan todellinen game changer.

Power BI-tiimi viestii merkittävän hyvin tuoteperheen tiekarttaa julkisella verkkosivustolla https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/2019wave2/business-intelligence/ ja ajantasalla pysymistä helpottaa myös, jos seuraa Power BI -tuoteryhmän blogia (https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/) vaikka RSS -feedin kautta (https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/feed/).

Kiitos Ignite. See you next year.