PowerApps: mitä pinnalla juuri nyt?

Blogi Kirjoittanut:
Kovat Power Apps -kaverimme paljastavat, minkälaisten keissien parissa he ovat viime aikoina työskennelleet. Entä miksi Power Apps kiinnostaa heitä - ja pitäisi kiinnostaa sinuakin?
Kuvassa osa PowerApps-asiantuntijoistamme: Antti Martikainen, Jenni Palo, Kaisa Jormalainen, Antti Kasvi ja Timo Pertilä.

PowerApps tarjoaa mahdollisuuden luoda ja kehittää low-code-sovelluksia liiketoiminnan tarpeisiin. Sen avulla voidaan kehittää ja parantaa prosesseja sekä automatisoida työnkulkuja. Sovellukset voidaan yhdistää esimerkiksi taustalla oleviin datalähteisiin (CDS), SharePointiin tai vaikkapa Dynamicsiin. Power Platform ja Azure-pilvi yhdessä kaikkine rajapintoineen mahdollistavat kansalaiskehittäjien ja sovelluskehittäjien tehokkaamman yhteistyön. Kehittäminen lähempänä loppukäyttäjiä on avain siihen, että bisneskriittisen datan ympärille saadaan rakennettua fiksuja kokonaisratkaisuja, jotka huomioivat käyttäjätarpeet paremmin.

Miksi PowerAppsista on tullut niin iso hitti? Ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa organisaatioille tulevaisuudessa? Eksperttimme kertovat, mikä on PowerApps-maailmassa in juuri nyt!

Antti Martikainen

”Olen viime aikoina tehnyt tiiviisti mobiiliratkaisua kotimaisen logistiikkatoimijan kenttätyön tehostamiseksi. Ratkaisu yhdistää automaation, mobiilikäyttöliittymän, integraatioiden ja analytiikan piirteitä, jotka yhdessä auttavat poistamaan nykykäytännön päällekkäisyyksiä ja manuaalista työtä.

Power Platformissa kiinnostaa kehityksen nopeus – käyttäjät ja eri sidosryhmät saa nopeasti mukaan kehitysprosessiin ja näin käyttöönottovaiheessa on jo aika hyvä käsitys työntekijöiden tarpeista ja bisneksen saamasta lisäarvosta.”

Timo Pertilä

”Minä taas olen työskennellyt viimeaikoina isojen kotimaisten toimijoiden kanssa. Heille on PowerAppsia ja Flow:ta hyödyntäen rakennettu mobiiliratkaisuja, manuaaliprosessien automatisointeja sekä perinteisempiä backoffice työkaluja.

Power Platformissa kiehtoo se, miten nopeasti yhdessä asiakkaan käyttäjien kanssa saa rakennettua toimivia ja moderneja ratkaisuja. Kustannusmielessä ratkaisuilla voi ulosmitata huikeita hyötyjä organisaation olemassaolevista Office 365 lisensseistä.”

Jenni Palo

”Viime aikoina olen työskennellyt useiden erilaisten Power Apps -ratkaisujen kanssa kattaen laajasti eri liiketoiminta-alueita ja -yksiköitä. Sovellustoteutukset ovat rakentuneet automaation, mobiilikäyttöliittymien sekä Power BI:n tarjoamien analytiikkaratkaisujen ympärille.

Kokonaisuudessaan Power Platform antaa mielestäni nopean ja suoraviivaisen tavan rakentaa joustavia täsmäratkaisuja prosessien tehostamiseksi. Varsin usein asiakkaiden käyttämät toiminnanohjausjärjestelmät ovat jäykkiä eivätkä muunnu joustavasti erilaisten prosessien tarpeisiin – tarvittaessa PowerAppsit taipuvat välikappaleiksi järjestelmien väliin suoraviivaistaen prosesseja ja yksinkertaistaen loppukäyttäjän työtä.”

Ilkka Lehto auttaa Otto Hämäläistä sovelluksen viimeistelyssä.

Otto Hämäläinen

”Olen suunnitellut yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia ratkaisuja helpottamaan tiedon välittämistä organisaation sisällä ja automatisoimaan työprosesseja, jotka ovat aiemmin vaatineet työntekijöiltä useita manuaalisia työvaiheita, tarkistuksia ja sähköpostiviestintää.

Mukavinta PowerApps-projektien tekemisessä on yhteistyö asiakasorganisaatioiden kanssa. On hienoa saada positiivista palautetta projektin jälkeen, kuinka yhteisen suunnittelun ja onnistuneen toteutuksen myötä sovelluksen käyttäjät ovat tyytyväisinä ottaneet uuden työkalun käyttöön ja sillä on voitu helpottaa heidän työtään.”

Antti Kasvi

”Olen helpottanut suomalaisen pörssiyhtiön myyjien työpäivää kehittämällä Power Apps -sovellusta, jolla hallinnoidaan riskien kartoittamista ja analysointia vaativia laajoja myyntitilanteita. Aikaisemmin prosessiin sisältyi excelien lähettämistä sähköpostissa, duplikaatti-taulukkoja ja tärkeiden tietojen täyttämistä viime tinkaan. Nykyään esitiedot kysytään myyjiltä sulavasti PowerApps-käyttöliittymällä. PowerApps taipuu moneen ja on käyttäjälleen helppokäyttöinen.”