Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Digital Illustrated Finland Oy 

Yhteystiedot

Keskuskatu 3, 00100 Helsinki
Sähköposti: info@digitalillustrated.com 

Yhteyshenkilö

Petri Säkkinen

Keskuskatu 3, 00100 Helsinki
Sähköposti: petri.sakkinen@digitalillustrated.com  

Rekisterin nimi  

Digital Illustrated Finland Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus  

Rekisteriä käytetään Digital Illustrated Finland Oy:n markkinointiin sekä asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

Rekisterin tietosisältö 

Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, titteli/asema yrityksessä, osallistuminen yrityksemme tapahtumiin ja niiden järjestämiseen tarvittavat tiedot, kampanjaviestintään ja sähköpostimarkkinointiin liittyvät tiedot.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen 

Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä kerätyt tiedot lähettämällä tarkastuspyyntö sähköpostitse osoitteeseen info@digitalillustrated.com. Samaan osoitteeseen voi ilmoittaa myös tietoja koskevat oikaisut, täydennykset tai poistot.

Kielto-oikeus 

Henkilöillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ja säilyttäminen. Kiellosta tulee ilmoittaa osoitteeseen info@digitalillustrated.com.

Tietolähteet 

Asiakkaita koskevat tiedot on saatu asiakkailta itseltään suostumuksen kautta tai heidät on lisätty rekisteriin, jotta voimme täyttää henkilön työnantajan kanssa solmitun sopimuksen ehdot.

Tietojen luovutus ja siirto 

Tietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus 

Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu. Käyttöoikeudet tietokantaan on rajattu roolipohjaisesti vain valituille Digital Illustrated Finland Oy:n työntekijöille.