Scrum Master, tarpeeton rötkäle vai tiimin ydinjäsen?

Blogi Kirjoittanut:

Scrum Masterin rooli Scrum-menetelmässä (vai pitäisikö puhua kehikosta?) on ollut ihmettelyn ja debaatin alla ihan menetelmän alkuajoista asti. Suosituksena on ollut, että Scrum Master olisi täysipäiväisesti allokoitu tiimille, mutta käytännössä tätä ei ole osattu oikein perustella, eikä Scrum Master ole pystynyt itsekään usein täysipäiväistä pestiään perustella. Usein Scrum Master yhdistettiin projektipäällikön rooliin tai esim. arkkitehtirooliin. Joskus taas Scrum Master -roolia jaettiin usean eri tiimin välillä. Teoreetikot ovat myös viljelleet ajatusta, jossa Scrum Master olisi tiimin ulkopuolinen prosessin fasilitaattori ja mielellään ei ottaisi ollenkaan kantaa itse projektin sisältöön.

Miksi Scrum Master rooli on niin vaikea hahmottaa? Johtuisiko tämä tavasta, jolla roolin vastuita on opetettu menetelmän alkuajoista lähtien. Johtuisiko tämä siitä, että roolia yritetään väkisin rakentaa liian teoreettiseksi ja siitä, että itse roolin speksauksesta on unohdettu Agile Manifeston perimmäiset filosofiat.

Kirjoitin linkkariin artikkelin (Scrum Master, what a misunderstood role) pohjautuen kokemuksiin toimivista ja ei-toimivista tiimeistä ja minkälainen rooli Scrum Masterilla pitäisi olla näissä kuvioissa. Käypä lukemassa.