Sovellusinnovaatiot

Kehitämme digitaalista työtä ja uusia toimintatapoja tukevia sovellusinnovaatioita Microsoft-pilven avulla

Jäsennämme liiketoimintatarpeet muotoilun keinoin, ja hyödynnämme käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä tavoitteet täyttävien palvelukonseptien kehittämiseksi. Ratkaisukonseptimme nojaavat laaja-alaisesti Microsoft-pilven kyvykkyyksiin yhdistäen monipuolisesti valmistuotteiden (Microsoft 365 ja Dynamics 365), low-code-alustojen (Power Platform) ja koodipohjaisten ratkaisujen (Azure PaaS) mahdollisuuksia. Toimimme kumppanina ideointivaiheesta aina kehitettyjen ratkaisujen ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen.

 

Palvelut

Kehitämme liiketoimintaratkaisuja ja liiketoimintaprosesseja tukevia sovelluksia esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

Liiketoimintamuotoilu

Autamme asiakkaitamme liiketoimintatarpeiden jäsentämisessä sekä toimintatapamuutospotentiaalin ja muutosta tukevien digitaalisten sovellusinnovaatioiden tunnistamisessa. Liiketoimintakonsulttiemme monipuoliset kokemukset eri toimialoille toteutetuista ratkaisuista tuovat konkreettista lisäarvoa hankkeiden valmisteluun ja tukevat päätöksentekoa aloitteiden edistämiseksi.

Design Sprint 0

Kun liiketoimintatarve on tunnistettu ja vähintään alustava tuotevisio olemassa, voimme käynnistää Design Sprint 0 -vaiheen toteuttamiskelpoisen palvelukonseptin laatimiseksi ja validoimiseksi. Sprint 0 -vaiheen aikana hyödynnämme käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä ja nopeaa prototypointia, joiden myötä visio kääntyy toteuttamiskelpoiseksi konseptiksi. Osana sprint 0 -vaihetta kartoitamme myös olemassa olevan IT-infrastruktuurin valmiutta, laadimme integraatiostrategian ja tarkennamme ratkaisuarkkitehtuuria ketterän kehittämisen aloittamisen edellyttämälle tasolle.

Ketterät kehityspalvelut

Nimeämme sovellusinnovaation kehitysvaiheeseen monialaisen osaajatiimin, joka suunnittelee ja toteuttaa konseptin mukaisen ratkaisun liiketoiminnan ja loppukäyttäjien kanssa kokeilevasti. Riippuen kehitettävän ratkaisun tavoitteista ja laajuudesta, nimeämme kehitystiimiin toiminnallisen määrittelijän, Scrum Masterin, pilviarkkitehdin, sovelluskehittäjän ja / tai low-code-sovellusten rakentajia. Kehitettävän ratkaisun pilvityökalupakki määräytyy sovelluskohtaisesti, ja tiimillä on valmius hyödyntää kaikkia Microsoft-pilven kyvykkyyksiä ratkaisuarkkitehtuurin ja asiakkaan lisensointistrategian edellyttämällä tavalla.

Toimintamallien jalkautus

Useimpien sovellusinnovaatioiden tuottama liiketoiminnallinen lisäarvo syntyy niiden mahdollistamasta uudesta toimintatavasta ja laajemmasta organisaation toimintamallimuutoksesta. Tarjoamme laaja-alaisen keinovalikoiman sovellusten käyttöönoton ja sovellusten mahdollistaman toimintatapamuutoksen tueksi. Konsulttimme tukevat mm. organisaatioviestinnän suunnittelussa, toimintamalli- ja sovelluskoulutuksissa, ohjeistusten laatimisessa sekä tarvittaessa konsultoivat laajemminkin muutoksen johtamisessa.

Jatkuva parantaminen ja ylläpito

Kannamme vastuun kehitetyistä sovelluksista pitkällä aikavälillä, ja varmistamme, että kehitetyt ratkaisut mukautuvat muuttuviin liiketoimintatarpeisiin ja toisaalta hyödyntävät maksimaalisesti Microsoft-pilven tulevia uusia ominaisuuksia. Jatkuvat palvelumme koostuvat reaktiivisen ongelmanselvityksen lisäksi proaktiivisista jatkuvan parantamisen palveluista, monitoroinnista ja säännöllisistä Microsoft-tiekarttojen katselmoinneista. Lisäksi autamme hallintamallien määrittelyssä, millä varmistetaan kehitettävien ratkaisujen hallittavuus, laatu ja tietoturva käytön laajentuessakin.

Referenssi

Posti tehosti jakeluprosessia Power Platformin avulla

Digital Illustrated on kehittänyt yhteistyössä Postin kanssa Power Platform -pohjaisen ratkaisun, joka tehostaa jakeluun liittyvää esityötä, mahdollistaa älypuhelinpohjaisen työn hallinnan parantaen samalla raportointia ja optimoi jakeluprosessia reaaliaikaisen ja läpinäkyvän tiedon avulla.
Lue lisää
Posti Digital Illustrated
Referenssi

Kuntatyönantajat digitalisoi jäsenpalvelua Power Apps Portals -alustalla

Kuntatyönantajien uusi verkkopalvelu tarjoaa kunta-alan työnantajille monipuoliset ominaisuudet mm. tilausten hallintaan, verkostoitumiseen ja työsopimuskirjojen ostamiseen.

Lue lisää
kuntatyöntekijät power platfrm power apps
Referenssi

Outotec modernisoi riskien hallintaa Power Platform -teknologian avulla

Outotecin modernisoidussa riskien hallinnan ratkaisussa yhdistyvät Power Apps -käyttöliittymät, käyttäjien työtä helpottava automaatio, visuaalinen Power BI -raportointi sekä myynnin ja toimitusprojektien parissa työskentelevien käyttäjien työprosessit yhdistävä yhtenäinen tietomalli.

Lue lisää
dynamics

Pilvikäyttöönotot

Usein käyttöönottoprojektimme lähtökohtana on organisaation olemassa oleva liiketoimintasovelluksen kuten olemassa olevan CRM-järjestelmän tai vaikeasti ylläpidettävän toimialasidonnaisen muun työkalun korvaaminen pilviratkaisulla. Pelkän teknisen pilvisiirron toteuttamisen sijaan kiinnitämme korvaavissa käyttöönotoissa erityistä huomiota uuden liiketoimintatavoitteita tukevan toimintatavan käyttäjälähtöiseen kehittämiseen, tavoitellun toimintatapamuutoksen tehokkaaseen läpivientiin ja hallittuun datamigraatioon.

Olemme toimittaneet kymmeniä Dynamics 365 -migraatioprojekteja tuhansille yrityskäyttäjille. Näiden projektien lähdejärjestelmät ovat pitäneet sisällään mm. Siebel-, Salesforce-, Dynamics CRM on-premises-, Lime CRM – sekä paikallisten suomalaisten integraattorien kehittämiä CRM-ratkaisuja.

image022

Työkalupakki

Toimittamiemme liiketoimintasovellusten ensisijaisena ratkaisualustana toimii Dynamics 365 Customer Engagement Management -kokonaisuus. Pyrimme aina ensisijaisesti sovittamaan liiketoimintatiedon käsitemallit ja prosessit Dynamics 365:en vakio-ominaisuuksien ja Microsoftin tuotteistamisen lisämoduulien kuten Portals, Field Service ja Project Service Automation (PSA) päälle. Lisäksi hyödynnämme aktiivisesti alan parhaita tuotelaajennuksia, joita Microsoftin ohjelmistokehityskumppanit ovat tuottaneet kuten esimerkiksi ClickDimensions markkinointiautomaatioon, Resco mobiili-CRM-käyttöön ja North 52 alustan kustannustehokkaaseen laajentamiseen.

Integraatioiden osalta mukaudumme aina asiakasorganisaatiomme valitsemaan integraatioarkkitehtuuriin ja mahdollisesti jo käytössä oleviin ratkaisuihin. Tarjoamme myös konsultointia integraatioarkkitehtuurien määrittelyyn ja toimitamme myös kokonaisvaltaisesti pilvi-pohjaisia integraatioratkaisuja perustuen ensisijaisesti Microsoft Azuren API Management -ratkaisuihin. Parhaat tehot Dynamics 365 -ratkaisuista saadaan, kun hyödynnetään tehokkaasti Microsoft pilveä koko sen leveydeltä. Projekteissamme tyypillisesti esiintyvät täydentävät Microsoft-pilviratkaisut pitävät sisällään mm Office 365 -dokumentinhallinnan ja tiimityön, Power BI:n, Microsoft Data Platform -tietolähteet ja Azure AI -tekoälykyvykkyydet.

di-2
Blogi

10 syytä miksi Common Data Service (CDS) on Microsoft Power Platform ydin

Power Platformista puhuttaessa huomio on usein Power Appsissa ja Power BI:ssa. Alustan suurin potentiaali piilee kuitenkin datakerroksessa, Common Data Servicessä.

Lue lisää
Power Platform ja common data service (CDS)

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!