Tech Days 2020 – mitä uutta Microsoft?

Blogi Kirjoittanut:
Uusien digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta saattaa kuulostaa jo kuluneelta kliseeltä, että muutos on nopeaa. Tämä pitää kuitenkin edelleen paikkansa ja sen lisäksi, että asiat tapahtuvat nopeasti, ne voivat tapahtua myös yhä useamman henkilön toimesta keskitetyn IT:n sijaan.
Tomi Ahveninen pelaa Tech Daysilla esillä ollutta ampumapeliä.

Päädyin puoliksi sattuman kautta mukaan Microsoftin Tech Days 2020 -tapahtumaan. Tapahtuman teknisyydestä minua hiukan varoiteltiin etukäteen, mutta uusista trendeistä ja alansa huippupuhujien esityksistä sai paljon irti, vaikka etukäteen en tiennytkään, mitä Azure Databricksillä saadaan aikaan tai mikä mahtaa olla RPA Flow. Alla hiukan ajatuksiani siitä, mitä näistä kahdesta antoisasta päivästä jäi mieleen.

Uusien digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta saattaa kuulostaa jo kuluneelta kliseeltä, että muutos on nopeaa. Tämä pitää kuitenkin edelleen paikkansa ja sen lisäksi, että asiat tapahtuvat nopeasti, ne voivat tapahtua myös yhä useamman henkilön toimesta keskitetyn IT:n sijaan. Tech Days -tapahtumassa näimme esimerkiksi, kuinka laitehallinnan ja audit -havaintojen ja toimenpiteiden hallinnan appit syntyivät tunnin esitysten aikana Microsoftin Canvas Appsillä, josta ne ovat myös helposti jaettavissa koko organisaatiolle. Tämä luo mahdollisuudet nopeaan ongelmanratkaisuun, yksilöiden innovointiin ja prototypointiin, mutta vaatii myös yhteisiä pelisääntöjä, jotta homma ei lähde villiksi ja yrityksen työkalupakki pysyy selkeänä ja tarkoituksenmukaisena. Yhteiset käytännöt ja hallintamalli on hyvä luoda ennen kuin sovelluksia on satoja. Samasta teemasta opimme myös Teamsin hallitun haltuunoton esityksessä. Lisenssit löytyvät – aletaan käyttämään -toiminta voi johtaa tuloksiin, mutta ei välttämättä parhaisiin sellaisiin.

SaaS-maailmassa osaa asioista on myös mahdotonta hoitaa keskitetysti, jolloin koulutus ja viestintä nousevat erityisen arvokkaaseen roolin tehokkaassa toiminnassa. Helppouden ja hallinnan tasapaino voi olla haastava löytää. Yhdessä esityksessä puhuttiin myös liian kontrollin vaikutuksista – jos esimerkiksi Azure -palveluiden tilaus on tehty liian hankalaksi keskitetysti, voidaan asia ottaa omiin käsiin. Lopulta yksittäisiä luottokorttitilauksia on useita ja jatkuvuuden varmistaminen vaikeaa. Esimerkiksi, jos luottokortin omistaja lähtee firmasta, kortti laitetaan kiinni ja jokin palvelu suljetaan seurauksena myös Azuren päästä.

Perinteiset vesiputosprojektit ovat myös haasteen edessä pilvipalveluiden muutosvauhdin kanssa. Terveystalon casessa oli mielenkiintoista kuulla, kuinka haasteeseen oli lähdetty vastaamaan ketteröittämällä koko kehitysorganisaation toimintaa ottamalla “heimot” käyttöön. Heimot ovat tiimirajat ylittäviä ryhmittymiä, joilla on yhteiset tavoitteet, valtaa tehdä päätöksiä ja vastuu kehittää ja ylläpitää luomiaan ratkaisuja DevOps hengessä. Käytännössä heimolla on vastuu ratkaisusta koko sen elinkaaren ajan. Vesiputousesimerkissä taas puhuttiin siitä, kuinka puolen vuodenkin aikajänteellä Azuressa saattaa tapahtua paljon. Saman asian toteuttaminen saattaa tulla mahdolliseksi aivan uudella ja oleellisesti paremmalla pohjaratkaisulla.

Kaikki tämä luo tietysti myös suuret määrät dataa päätöksenteon tueksi ja tämän aiheen kentällä esityksissä päästään nopeasti hyvin tekniselle tasolle, mutta muutama asia jäi erityisesti mieleen. Ratkaisuja on monia, mutta yhtä ”parasta” ratkaisua analytiikan tarpeisiin ja datan rouhimiseen on vaikea nostaa esiin. Ratkaisu tulee valita tarpeen ja olosuhteiden mukaan, kuten datan määrän, sijainnin ja päivitysten rytmityksen. Esimerkiksi yrityksen, jolla dataa on rajallinen määrä, on turha lähteä kehittyneimpiin big data ratkaisuihin, koska käyttäminen on vaikeampaa ja hyötyä niistä ei silloin saada. Tekoälyn osalta mieleen jäi parissakin esityksessä esiin noussut käytännönläheinen ajatus siitä, että koneelliseen päätöksentekoon on vielä matkaa, mutta tekoäly toimii parhaimmillaan hyvänä tukena ihmisen päätöksenteolle relevantilla datalla. Useassa esityksessä puhuttiinkin tukiälystä.

Lyhyen katsauksen robotiikkaan saimme myös RPA (robotic process automation) flow -esityksessä. Ideana on, että robotti pystyy klikkailemaan yksinkertaiset toimenpiteet läpi, esimerkiksi lomaketiedot legacy-järjestelmään, käyttäen työaseman käyttöliittymää. Ratkaisut syntyivät tässäkin hyvin nopeasti ja prototyyppi oli valmis jo esityksen aikana. Haasteina olivat vielä työaseman tarve robotille ja varmuustekijät.

Kaiken kaikkiaan antoisat kaksi päivää ja erinomaisia esityksiä alansa huipuilta! Myös vähemmän tekniselle kaverille löytyi mielenkiintoinen polku seurattavaksi ja tavoite oppia käsitetasolla lisää uusista tuulista ja asioiden soveltamiskohteista toteutui hyvin. Isot kiitokset järjestäneille tahoille esityksistä, tarjoiluista ja hauskoista peleistä 🙂