Tulevaisuuden organisaation rakennuspalikat

Blogi Kirjoittanut:

Elämme kovia aikoja. Näin miettii varmasti moni päättäjä ja työntekijä seuratessaan alaa, ympäristöään ja työyhteisöään. Rakennuspalikat, joista työmme on rakentunut viimeisten vuosikymmenien aikana, alkavat natista liitoksistaan ja niistä rakennetut tornit huojua vakavasti. Kasvun hakeminen perinteisillä aloilla on yhä vaikeampaa, todellisen tuottavuuden kasvu on hidastunut, muutoksen vauhti kasvanut, työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän ja kokonaisia toimenkuvia korvataan automatisaatiolla. Moni kutsuu tätä murrosta digitalisaatioksi, vaikka jokaisella onkin tälle termille oma määritelmänsä. Tervetuloa uuteen aikakauteen, jossa perinteiset organisaatiot eivät pärjää.

Muutosta vastaan taistelemisen tai sen sivuttamisen sijaan suosin itse fokusointia positiivisiin asioihin ja omassa vaikutusvallassani olevien asioiden kehittämiseen. Uhkien sijaan keskitytään mahdollisuuksiin, valittamisen sijaan keskitytään tekemiseen.

Tulevaisuuden organisaatio

Sallittaneen tässä vaiheessa pieni mielikuvaharjoitus ideaalista tulevaisuuden organisaatiosta.

Ensinnäkin organisaatio olisi rakentunut todellisen ihmiskunnan tarpeen ympärille tehden maailmasta siten hieman paremman paikan. Tämän myötä työlle tulee merkitys, joka on tulevaisuuden organisaation yksi keskeisimmistä rakennuspalikoista. Kaikkien ei silti tarvitse olla lääkäreitä, hoitajia tai avustustyöntekijöitä, vaan parempaa maailmaa voi rakentaa ihan millä alueella tahansa. Tärkeintä on, että tuntee vaikuttavansa ympäristöönsä positiivisesti.

Toiseksi, työn pitäisi olla innostavaa ja positiivista energiaa luovaa. Työstä pitäisi vähentää tylsän tappavia rutiinitehtäviä ja sen sijaan pitäisi hyödyntää ihmisen ja yksilön vahvuuksia. Luova ajattelu, kollektiivinen älykkyys, empatia, uteliaisuus ja oppiminen näistä ehkä tärkeimpinä. Rutiinitehtävien automatisointi vapauttaisi ihmisen kapasiteettia hyödyllisempään työhön. Työyhteisöllä on tässä myös keskeinen rooli. Kulttuurin tulisi tukea kokeiluja, avoimuutta, energisyyttä ja yhdessä tekemistä. Työntekijät kokisivat työn imua ja innostuneisuutta, eivätkä organisaatiorakenteet estäisi itsensä toteuttamista työn kautta. Työ toisi siten ihmiselle merkitystä elämään, mutta ei silti dominoisi sitä. Työ ja vapaa-aika eivät olisi ristiriidassa keskenään, vaan sopivasti harmoniassa.

Kolmanneksi, organisaation vision, tavoitteiden ja johtamisen tulisi olla laadukkaita. Toiminnan pitäisi olla täysin asiakasohjautuvaa ja asiakkaan tulisi olla osa organisaatiota. Näin varmistetaan, että resursseja käytetään vain ja ainoastaan oikeisiin asioihin. Kaiken päivittäisen toiminnan tukena olisi laaja ja organisaation tarpeisiin jalostettu datapohja. Faktapohjaisessa päätöksenteossa vältettäisiin ihmisen päätöksenteon vinoumia ja nojauduttaisiin koneälyyn. Samalla johtaminen keskittyisi enemmän ihmisten kyvykkyyksiin ja vähemmän numeroihin.

Muutos

Edellä mainitut tulevaisuuden organisaation rakennuspalikat on laajalti tunnistettu ja ovatkin useimpien pörssiyhtiöiden ja startuppien agendalla. Haasteena onkin, miten nämä toteutetaan konkreettisesti ja miten viedään muutosta läpi olemassa olevaan organisaatioon. Antti Martikainen kirjoittaakin hyvin nimenomaan tähän liittyvistä muutoksen haasteista.

Pitkäkin matka täytyy aloittaa yhdellä askeleella. Matkalla tulee varmasti harha-askeleita, mutta kokeilemisen kulttuuri kestää hyvin tämän. Suunta on kuitenkin hyvä tarkistaa usein ja on oltava valmis muuttamaan myös päämäärää tai tavoitteita, mikäli tämän tarve käy ilmeiseksi.

Olemme itse Digital Illustratedissa vastaavalla matkalla tulevaisuuden organisaatioiden rakentajana, ajatushautomona ja koekaniinina. Olemme rakentaneet organisaatiomme asiakasohjautuvaksi, ketteräksi ja oppivaksi. Esimerkkinä tästä ovat itseohjautuvat tiimimme, joilla on täysi päätöksentekovalta kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Tämän lisäksi jokaisella työntekijällämme on täysi valta päättää miten ja millä välineillä työnsä tekee. Meillä ei ole yhtään manageria, tai oikeastaan kaikki ovat meillä managereita. Jatkuva oppiminen ja kehittyminen on rakennettu kulttuurimme selkärankaan ja tutkimme myös jatkuvasti uusia tapoja organisoitua sisäisesti ja kehittää toimintaamme. Vuoden päästä saatammekin olla täysin toisenlainen organisaatio.

Asiakkaat ovat meille kumppaneita, joiden kanssa rakennamme yhdessä tulevaisuutta. Tuomme ydinosaamisemme pöytään ja asiakas tuo omansa. Sitten rakennetaan ja opitaan koko ajan lisää. Vain tällä toimintamallilla voidaan varmistaa, että asiakas saa parhaan mahdollisen lopputuloksen, vaikka se eroaisikin alkuperäisistä ajatuksista.

Jokainen organisaatio on täysin erilainen ja vaatii yksilöllisen suunnan ja suunnitelman. Vaikka voimme auttaa tässä muutoksessa ydinosaamisellamme, muutos lähtee aina organisaation sisältä.

Stay tuned ja seuraa FB-tiliämme miten tätä matkaa taitamme ja mitä polulta tarttuu mukaan.