Työympäristön digitalisointi

Digital Illustrated toimii suurten suomalaisten yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kumppanina
työympäristöjen digitalisoinnissa Office 365 ja SharePoint-teknologioihin pohjautuen. Keskitymme sisäisen
tiedonkulun kehitysprojekteissa organisaation ydinprosesseihin liittyvän tiedonkulun kehittämiseen ja
työntekijöiden välisen arkisen kommunikoinnin parantamiseen. Nivomme uuden viestintäteknologian
hyödyntämisen osaksi organisaation strategisten hankkeiden toteuttamista. Lisäksi toteutamme
liiketoimintaprosesseja tukevia avoimen organisaatioviestinnän ja yhteisöllisen keskustelun ratkaisuja.

Tutustu työympäristön digitalisoinnin palveluihimme

Office 365 -kehityskumppanuus

Tarjoamme IT:n tueksi palveluita niin pilvisiirtymiin kuin Office 365 -hallintamalleihin. Kehityskumppanina luomme asiakkaan kanssa hallitun ja suunnitelmallisen etenemisen pilvimaailmassa.

Viestintä- ja kollaboraatioratkaisut

Parannamme asiakasorganisaation sisäistä tiedonkulkua ja yhteistyötä modernilla intranetilla, tiimi- ja projektityön kehittämisellä sekä liiketoiminnan viestintäratkaisuilla.

Itsepalveluratkaisut ja automaatiot

Rakennamme älykkäitä itsepalveluratkaisuja tukemaan asiakkaidemme tarpeita ja automatisoimaan rutiinitehtäviä. Työn muotoilu ja astettainen kehitys ovat aidon muutoksen avaimia.

Toimintamallien kehitys ja jalkautus

Jalkautamme uuden työnteon tavan organisaatioon nostamalla sekä asiakkaan digityötaitoja että uudistamalla tiimityöskentelyn työtapoja. Toimimme asiakkaan kanssa jatkuvana kehityskumppanina työn muutoksessa.

Referenssi

OP muutoksessa kohti avointa vuorovaikutusta

OP muotoili sisäisen viestinnän uudet toimintamallit ketterästi yhdessä Digital Illustratedin kanssa. Opit vietiin onnistuneesti käytäntöön ja nyt OP:lla on uusi viestintäkanava koko työyhteisön käytössä.

Lue lisää
op-vallila

Haluatko kuulla lisää?

Työympäristöjen digitalisointi sisältää lukemattoman määrän erilaisia näkökulmia ketterästä projektimallista, hyvin suunnitellusta hallintamallista ja integraatioista, yksittäisen työntekijän muutostoiveisiin ja pelkoihin sekä ylemmän tason visioon työntekijäkokemuksen kehittämisestä ja organisaation muutoskyvystä. Meille Digital Illustratedilla kaikki nämä osa-alueet ovat tärkeitä ja haluamme olla kaikkien osa-alueiden huipputekijöitä yhdessä asiakkaan kanssa.

Ota yhteyttä!
myynti@digitalillustrated.com

DI yleiskuvat_Aino Huotari (54 of 116)