Työympäristön digitalisointi

Digital Illustrated toimii suurten suomalaisten yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kumppanina
työympäristöjen digitalisoinnissa Office 365 ja SharePoint-teknologioihin pohjautuen. Keskitymme sisäisen
tiedonkulun kehitysprojekteissa organisaation ydinprosesseihin liittyvän tiedonkulun kehittämiseen ja
työntekijöiden välisen arkisen kommunikoinnin parantamiseen. Nivomme uuden viestintäteknologian
hyödyntämisen osaksi organisaation strategisten hankkeiden toteuttamista. Lisäksi toteutamme
liiketoimintaprosesseja tukevia avoimen organisaatioviestinnän ja yhteisöllisen keskustelun ratkaisuja.

Tutustu työympäristön digitalisoinnin palveluihimme

Office 365 -kehityskumppanuus

Tarjoamme IT:n tueksi palveluita niin pilvisiirtymiin kuin Office 365 -hallintamalleihin. Kehityskumppanina luomme asiakkaan kanssa hallitun ja suunnitelmallisen etenemisen pilvimaailmassa.

Viestintä- ja kollaboraatioratkaisut

Parannamme asiakasorganisaation sisäistä tiedonkulkua ja yhteistyötä modernilla intranetilla, tiimi- ja projektityön kehittämisellä sekä liiketoiminnan viestintäratkaisuilla.

Itsepalveluratkaisut ja automaatiot

Rakennamme älykkäitä itsepalveluratkaisuja tukemaan asiakkaidemme tarpeita ja automatisoimaan rutiinitehtäviä. Työn muotoilu ja astettainen kehitys ovat aidon muutoksen avaimia.

Toimintamallien kehitys ja jalkautus

Jalkautamme uuden työnteon tavan organisaatioon nostamalla sekä asiakkaan digityötaitoja että uudistamalla tiimityöskentelyn työtapoja. Toimimme asiakkaan kanssa jatkuvana kehityskumppanina työn muutoksessa.

Referenssi

Intranet Teamsilla - näin siinä onnistuttiin!

Kun noin 50 työntekijän Liikenneturvassa koitti aika ketteröittää ja uudistaa vanhanaikaiseksi koettua SharePoint pohjaista Intranettiä, lähdettiin pohtimaan Teamsin potentiaalia Intranet käytössä.

Lue lisää
Teams mobiili
Referenssi

Espoo etenee digitalisaation aallonharjalla

Espoon kaupunki uudisti intranetinsä modernien SharePoint-sivustojen päälle Office 365 -pilviympäristöön. Vuonna 2018 alkanut kumppanuus Digital Illustratedin kanssa tarjosi kaupungille modernin intran, mutta antaa myös jatkossa eväitä sisäisen toiminnan laajempaan uudistamiseen.

Lue lisää
essi

Haluatko kuulla lisää?

Työympäristöjen digitalisointi sisältää lukemattoman määrän erilaisia näkökulmia ketterästä projektimallista, hyvin suunnitellusta hallintamallista ja integraatioista, yksittäisen työntekijän muutostoiveisiin ja pelkoihin sekä ylemmän tason visioon työntekijäkokemuksen kehittämisestä ja organisaation muutoskyvystä. Meille Digital Illustratedilla kaikki nämä osa-alueet ovat tärkeitä ja haluamme olla kaikkien osa-alueiden huipputekijöitä yhdessä asiakkaan kanssa.

Ota yhteyttä!
myynti@digitalillustrated.com

DI yleiskuvat_Aino Huotari (54 of 116)