Viestintä- ja kollaboraatioratkaisut

Keskitymme sisäisen tiedonkulun kehitysprojekteissa organisaation ydinprosesseihin liittyvän tiedonkulun parantamiseen, oli kyseessä sitten moderni intranet-projekti, tiimityön tehostaminen tai liiketoiminnan viestintäratkaisut.

Moderni intranet ja organisaatioviestintä

Muutamme yrityksen organisaatioviestintää yhteisöllisempään suuntaan modernin intranetin ja sisäisen somekanavan avulla mukaan lukien ulkoiset yhteistyöverkostot.

Di_kuva3

Verkottunut tiimi- ja projektityö

Konseptoimme ja toteutamme asiakkaille SharePointiin, Groupsiin ja Teamsiin pohjautuvat työtilat. Teknisen työn lisäksi valmennamme tiimien, verkostojen tai projektien yhteistyötä päivittäisten työrutiinien kehittämisessä.

Di_kuva1

Liiketoiminnan viestintäratkaisut

Rakennamme liiketoimintalähtöisesti ratkaisut liiketoimintaprosessin eri osapuolten keskinäisen yhteistyön tueksi. Löydämme tarpeeseen sopivat välineet ja viestintäkanavat, sekä autamme integroimaan kanavat läpinäkyvästi prosessin päätöksentekovaiheisiin.

Ikoni-_0034_kädet-koneella

Kenttätyöntekijän ratkaisut

Tuomme kenttätyöntekijän osaksi yrityksen viestintäratkaisuja sekä organisaation tärkeän tiedon käytettäväksi oman mobiililaitteen kautta. Valmennamme toimipisteitä, kuten myymälöitä ja ravintoloita sisäisen viestinnän ja tiedonhallinnan kehityksessä.

Ikoni-_0001_pädi

Haluatko kuulla lisää?

Työympäristöjen digitalisointi sisältää lukemattoman määrän erilaisia näkökulmia ketterästä projektimallista, hyvinsuunnitellusta hallintamallista ja integraatioista, yksittäisen työntekijän muutostoiveisiin ja pelkoihin sekä ylemmän tason visioon työntekijäkokemuksen kehittämisestä  ja organisaation muutoskyvystä. Meille DI:llä kaikki nämä osa-alueet ovat tärkeitä ja haluamme olla kaikkien osa-alueiden huipputekijöitä yhdessä asiakkaan kanssa.

Ota yhteyttä!
myynti@digitalillustrated.com

DI yleiskuvat_Aino Huotari (39 of 116)