Verohallinto tehosti paikkariippumatonta yhteistyötä SharePoint 2013 -intranetilla

Refe Kirjoittanut:
Verohallinto uudisti sisäisen viestinnän, päivittäisen tietotyön ja yhteistyön käytäntöjä. Osana uudistusta kehitettiin uusi intranet-palvelu tiedon jakamisen ja päivittäisen työn tehostamiseksi. Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita oli aikaisempaa paikkariippumattomampien toimintatapojen omaksuminen yli 5000 työntekijän organisaatiossa. Digital Illustratedin asiantuntijat muodostivat ketterän toteutustiimin, joka työskenteli Verohallinnon projektiryhmän osana hankkeen läpiviemiseksi.

Yli 5000 työntekijän kollaboraatioalusta

Verohallinnon organisaatio on viime vuosina muuttunut paikallisista organisaatioista valtakunnalliseksi prosessiorganisaatioksi, jonka tavoitteena on verotuksen yhdenmukaisuus kaikkialla Suomessa. Osana sisäisten toimintatapojen kehittämistä, Verohallinto päätti vuonna 2013 alkaa uudistamaan sisäisen viestinnän, päivittäisen tietotyön ja yhteistyön käytäntöjä. Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita oli aikaisempaa paikkariippumattomampien toimintatapojen omaksuminen yli 5000 työntekijän organisaatiossa.

Verohallinto käynnisti osana uudistusta uuden intranet-palvelun kehittämisen tiedon jakamisen ja päivittäisen työn tehostamiseksi kattaen kaikki organisaation työntekijät. Teknologia-alustaksi valittiin Microsoft SharePoint 2013 johtuen tuotteen tehokkaista ominaisuuksista hajautetun ja dokumenttimuotoisen sisällön jakamisessa ja hallinnassa. Lisäksi tuotteen monipuoliset ominaisuudet viestinnällisen sisällön jakeluun, omien profiilitietojen julkaisuun ja useat eri tietolähteet kattavan sisällön löytämiseen tekivät SharePointista luonnollisen valinnan Verohallinnon kollaboraatioalustaksi.

Kehitys ketterästi tiimityönä

Verohallinto kilpailutti hankkeen vuoden 2013 lopussa valtion yhteishankintayhtiö Hanselin kautta. Tarjouskilpailun voitti Visma Consulting Finland, jonka yhteistyökumppanin Digital Illustratedin asiantuntijat muodostivat ketterän toteutustiimin hankkeen läpiviemiseksi. Yhdeksi hankkeen keskeiseksi menestystekijäksi tunnistettiin alusta alkaen asiakkaan ja toimittajan asiantuntijoiden mahdollisimman tehokas integroituminen yhdeksi, yhteiset tavoitteet jakavaksi tiimiksi. Tämän tavoitteen tueksi Verohallinto järjesti omista tiloistaan projektitilan, jossa Digital Illustratedin tiimi suoritti projektitehtäviään Verohallinnon projektiryhmän osana.

Projekti alkoi sisällöllisen palvelukonseptin tarkennuksella ja palvelun graafisen ilmeen suunnittelulla. Varsinainen tekninen palvelukehitystyöt vietiin läpi ketterien palvelukehitysmenetelmien mukaisesti kahden viikon mittaisissa sprinteissä. Kunkin sprintin päätteeksi toteutustiimi tuotti tuotantovalmiita lopputuloksia, mikä mahdollisti projektin tuotosten jatkuvan ja iteratiivisen katselmoinnin, sekä projektin tehokkaan ohjauksen. Palvelun lanseeraus suoritettiin vaiheistetusti siten, että kevään aikana Verohallinnon vanhan SharePoint-ympäristön työtilat siirrettiin uuteen palveluun. Uusi viestinnällinen intranet-palveluosio kehitettiin seuraavassa vaiheessa ja lanseerattiin loppuvuoden aikana.

Painotus toimintatapojen muuttamisessa

Projektin keskiössä olivat muutoksen johtaminen ja uusien toimintatapojen jalkauttaminen. Uuden palvelun onnistuneen lanseerauksen ja uusien yhteistyökäytäntöjen jalkautumisen varmistamiseksi projektiryhmää vahvistettiin vielä syksyn 2014 aikana Digital Illustratedin jalkautuskonsultilla, jonka vastasi usean kuukauden ajan täysipäiväisesti koulutuksien läpiviennistä, käytön tuesta ja uuden palvelun lanseerausta tukevan viestinnän toteuttamisesta. Palvelu otettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti käyttöön vuoden 2014 lopussa.

”Toteutusprojektissa käytetty ketterä palvelukehitysmenetelmä ja painotus toimintatapojen muuttamiseen soveltuivat erinomaisesti intranet-projektiimme”, kertoo Verohallinnon projektista vastannut ICT-palvelupäällikkö Saku Airosmaa. ”Projektin alkuperäinen budjetti ja aikataulu pitivät, ja lisäksi aktiivisen jalkautustyön myötä olemme saaneet uuden palvelun integroitua saumattomasti Verohallinnon työntekijöiden arkeen.”

Intranet-uudistus ei ollut kertaprojekti, vaan osa jatkuvaa prosessia Verohallinnon yhteistyö-, viestintä- ja tietotyökäytäntöjen kehittämiseksi.  Visma Consulting ja Digital Illustrated ovat jatkaneet yhteistyötä Verohallinnon kanssa projektin jälkeen sekä sovellustason ylläpitotehtävien että jatkuvan jalkautuspalvelun osalta.