Vuosi 2019 kuvina ja lukuina

Ajankohtaista Kirjoittanut:

twodayn liikevaihto kasvoi vuonna 2019 edellisvuoteen nähden kolmanneksella (33%) ja kasvu oli täysin orgaanista eli rekrytoinnin keinoin saavutettua. Jäimme kymmenen (10) miljoonan euron merkkipaalusta vain aavistuksen (liikevaihto 9 879 484 e). Kasvun mahdollisti vahvojen asiakassuhteiden lisäksi ennen kaikkea onnistuneet rekrytoinnit ja poikkeuksellisen alhainen henkilöstön vaihtuvuus, kun ainoastaan 6 työntekijää suuntasi uusiin urahaasteisiin yhtiöstä viime vuoden aikana. Henkilöstötyytyväisyys kasvoi edellisiin mittauksiin nähden vaikka oli jo lähtötilanteessa erinomaisella tasolla, loppuvuoden kyselyn osoittaessa alalla poikkeuksellisen korkeaa 80:en eNPS-pistearvoa (yli 90% henkilöstöstä vastasi kyselyyn). Yhtiön liikevoitto oli jo seitsemättä vuotta peräkkäin yli 20%, ollen vuonna 2019 21,9%. Tähän ei yksikään toinen yritys toimialallamme ole tietääksemme pystynyt. twodayn metriikat herättävät usein kysymyksiä sen taustalla olevista tekijöistä. Nyt on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan aihetta vuoden 2019 osalta.

Asiakkaat

twodayn tehtävänä on toimia valittujen asiakasorganisaatioiden kumppanina tukemassa digitaalisia transformaatioita. Parhaimmillaan näissä kumppanuuksissa perinteinen toimittaja-asiakas-vastakkainasettelu loistaa poissaolollaan ja työtä tehdään aidosti yhtenä tiiminä. Tätä missiota toteutimme useiden toimialoillaan johtavien organisaatioiden kanssa. Hyvä esimerkki transformaatioyhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä on mm. Outotec, jonka palveluliiketoiminnan transformaatiosta julkaisimme alkuvuonna referenssin. Syksyllä julkaistiin myös Microsoftin globaalilla referenssisivustolla kaikkia Microsoft-pilven kyvykkyyksiä hyödyntävä Outotecin projektitoiminnan ratkaisu, ja loppuvuonna teimme jutun kenttähuoltoratkaisun käyttöönotosta. Julkisen sektorin yhteistyöstä julkistimme mm.  Espoon kaupungin onnistuneen pilvi-intranet-käyttöönoton. Lisäksi twoday aloitti viime vuonna strategian mukaisesti lukumäärällisesti melko vähän uusia asiakassuhteita, mutta useat niistä ovat jo kasvaneet merkittävän kokoisiksi kumppanuuksiksi ja yhden vasta vuoden ikäisen asiakassuhteen ympärille on syntynyt jo kokonainen itseohjautuva tiimi.

 

Outotec rakentaa palveluliiketoimintaa ja hyödyntää Microsoft-pilveä liiketoimintatransformaation tukena.

 

Ketteryys ja itseohjautuvuus

”Ketteröittäminen” ja itseohjautuvuus ovat tällä hetkellä lähes jokaisen yrityksen agendalla. Organisaation koon ja perinnön kasvaessa sen arvomaailman oleellinen muuttaminen jälkikäteen muuttuu alati vaikeammaksi, joissain tapauksissa jopa mahdottomaksi. twodaylla itseohjautuvuus on ollut agendalla ensimmäisestä päivästä lähtien ja itseohjautuvaa toimintamallia tukeva arvomaailma on yhtiön DNA:ssa. Itseohjautuvuus on myös yhtiömme keskeisimpiä menestystekijöitä ja siten käytännössä kaikkien avainmetriikoiden taustalla:

 

  • Kasvu: itseohjautuvat tiimit pyrkivät kehittymään ja kasvamaan toisistaan riippumatta, jolloin kasvun pullonkaulaksi ei muodostu yksittäinen esimies, toimitusjohtaja taikka edes johtoryhmä.
  • Rekrytointien omistajuus lähtien rekrytointitarpeen tunnistamisesta, rekrytoinnin käynnistämisestä ja läpiviennistä on itseohjautuvilla tiimeillä. Päätöksenteko on nopeaa ja huteja tulee harvoin, kun tulevat kollegat viime kädessä valitsevat uuden työntekijän.
  • Henkilöstötyytyväisyyttä kehitimme viime vuonna viemällä henkilöstö-vetoisesti ja yhteisöllisesti läpi useita parannustoimenpiteitä ilman hierarkkisen johtamisjärjestelmän tuomaa hitautta päätöksentekoon ja toimeenpanoon. Lue lisää Miljan kirjottamasta blogista toimenpiteistämme henkilöstötyytyväisyyden kehittämisessä.
  • Liikevoitto on suoraan seurausta pitkäaikaisista asiakassuhteista ja matalasta organisaatiosta, jossa käytännössä kaikki päätöksenteko on itseohjautuvissa tiimeissä ja siten lähellä asiakasta. Kun tiimeillä on maksimaalinen vastuu asiakasarvon tuottamisesta ja toiminnan kehittämisestä, ei irrallisille, kustannuksia kerryttäville ja asiakastyöstä irti oleville tukifunktioille tai johtoryhmälle ole tarvetta.

Fiilistelyä työn ohessa, Ässä-tiimin etäpäivä Turussa ja sprinttipalaverin tunnelmia Keskuskadulla.

Tarjoamatrendit

Vuosi 2019 oli vauhdikas vuosi Microsoft-ekosysteemissä, ja Microsoft-pilven uudet julkistukset kulminoituivat Microsoft Ignite -tapahtumaviikon satoihin tuotejulkaisuihinKansalaiskehittäminen ja Power Platform -pohjainen ”low-code-kehittäminen” ovat viime vuosina esitelleen kokonaan uuden ajattelutavan asiakaskohtaisten liiketoimintasovellusten ketterälle kehittämiselle.  Microsoftin isoja harppauksia viime vuosina ottanut työkalupakki on saavuttanut lyhyessä ajassa johtavan aseman low-code-kehikkojen pelikentällä, ja mahdollistaa hyvin laaja-alaisen tuen erilaisten sovellusten kehittämiselle, aina pistemäisistä yksittäisen loppukäyttäjän rakentamasta lomakesovelluksesta monimutkaisiin toimittajavetoisten ratkaisujen tuottamiseen.

Petri, Riikka, Ilkka ja Jouko edustivat twoday:tä Microsoft Ignite -tapahtumassa Orlandossa syksyllä 2019. 

twoday on erinomaisessa asemassa kansalaiskehittämisen ja Power Platform -arkkitehtuurien nousussa. Power Platform kätkee taakseen erittäin laaja-alaisen joukon erilaisia teknologioita kuten Common Data Services (CDS), CDS:n päälle tuotteistetut Dynamics 365 -sovellukset, paljon kytköksiä Office 365 -palveluihin, Power BI:n, raportointiin liittyvät Azure Data -alustat sekä Azuren PaaS -kyvykkyydet integraatioiden ja pidemmälle vietyjen alustan laajennusten toteuttamiseen. Pelkistetysti voisi sanoa, että Power Platform nivoo arkkitehtuurillisesti yhteen kaikki Digital Illustratedin perinteisesti vahvat ratkaisualueet ja teknologiaosaamisen liittyen liiketoimintasovellusten, työympäristön digitalisoinnin ja älykkään pilven ratkaisujen kehittämisessä. Varsinkin kapea-alaisemmin ja teknologialähtöisesti erikoistuneelle toimittajalle käynnissä olevat trendit aiheuttavat haasteita. Microsoft-ekosysteemin voittavien toimittajien ja asiakkaiden luotettujen -kumppanien pitää pystyä nopeasti kehittyvällä alalla samanaikaisesti erikoistumaan sekä vaalimaan laaja-alaisuutta.

Vuoden 2019 perinteinen DI:n kevätretki suuntautui Berliiniin, jossa tehtiin myös töitä osaamisen kehittämistä tukevien virtuaalitiimien toiminnan kehittämisen merkeissä.

 

Henkilöstö

Toimistoverkostomme kasvoi uuden toimiston verran, kun palkkasimme ensimmäisen työntekijän Turun toimistolle kauppatorin viereen hyödyntäen omistajamme Visman konttoriverkostoa. Tämän lisäksi uudella Helsingin toimistolla, Tampereella ja Liettuan toimipisteessä aloitti parikymmentä uutta tekijää vuoden aikana. twodayn omaa henkilöstöä täydentää lisäksi monipuolinen alihankintaverkosto sekä Visman osaaminen mm. tietovarastoteknologioissa ja muilla kuin Microsoft-teknologiaan liittyvillä osa-alueilla. Huippukorkean työntekijöiden tyytyväisyyttä kuvaavan eNPS-pisteiden (80) lisäksi osallistuimme Great Place to Work -arviointiin, jossa saimme ”luottamusindeksiksi” erittäin korkean 91%. Organisaation arvomaailmaa kuvaa hyvin se, että jokainen vastaaja oli täsmälleen samaa mieltä väittämän ”täällä voin olla oma itseni” kanssa.

twodayn virallinen kauramaito -äänestys, kahvihetki Keskuskadun toimistolla ja pala päivittäistä välipalatarjontaa.

Helsingin Keskuskadun toimiston perjantain yhteinen säännöllinen aamupalahetki tarjoaa keskustelumahdollisuuksia yli tiimirajojen.

Työpaja tunnelmaa Berliinissä, twodayn tennisturnauksen finaaliottelu ja Keskuskadun toimistokoira. 

 

Uusi vuosikymmen

Matka jatkuu, kehitys kehittyy ja myös uusi vuosi ja vuosikymmen tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia saavutettavaksi ja esteitä ylitettäväksi osana asiakkaidemme ja twodayn yhteisön jatkuvaa muutosta. Keskeisiä 2020 tavoitteitamme on mm. osaamisen jakamisen lisääminen entisestään twodayn organisaation ja toisaalta Visma-perheen sisällä, jotta saamme koko organisaation osaamisen valjastettua tehokkaasti asiakkaidemme käyttöön ja myös henkilöstön henkilökohtaisen kehittymisen tueksi. Lisäksi jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi toivotamme yhteiselle matkalle toivotamme tervetulleeksi paljon uusia osaajia, uudistushaluisia asiakasorganisaatioita ja yhteistyökumppaneita!

Kiitollisena kuluneesta vuodesta käännämme nokat kohti tulevaa vuotta ja uusia projekteja!